DijagnostikaDržavna uprava i ustanoveSigurnost hraneVeterinarska djelatnostVeterinarski fakultet u ZagrebuVeterinarsko javno zdravstvo

Akreditacija dijagnostičkih laboratorija

Odjel za veterinarsko javno zdravstvo i sigurnost hrane Veterinarskog fakulteta u Zagrebu čini šest Zavoda, međusobno povezanih znanstveno-stručnim djelatnostima, prije svega temeljenim na dijagnostici zaraznih i nametničkih bolesti životinja i ljudi, ocjenjivanju zdravstvene ispravnosti i kakvoće hrane te suradnji pripadnih laboratorija zavoda s Ministarstvom poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Upravom za veterinarstvo i Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi. Među ostalim, upravo je želja za nastavkom te suradnje uvjetovala uspostavljanje i provođenje sustava upravljanja kvalitetom sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025, potvrđenog od strane Hrvatske akreditacijske agencije. Fakultetsko vijeće je 2009. godine potvrdilo uvođenje postupka akreditacije kao strateški cilj Fakulteta, te se krenulo u pripremu potrebne dokumentacije, što je i dovršeno tijekom 2009. i 2010. godine. U prosincu 2010. godine provedeno je i prvo ocjenjivanje prijavljenih laboratorija od stručnjaka iz Hrvatske akreditacijske agencije (HAA).
Nakon obavljenog ocjenjivanja i ispravljanja primijećenih nesukladnosti, dolje navedeni laboratoriji 27. travnja 2011. postaju akreditirani laboratoriji u području „Laboratorijska dijagnostika u području veterinarske medicine. Mikrobiološka ispitivanja hrane“. Akreditacijska potvrda izdana je na vrijeme od pet godina, s obveznim kontrolama Hrvatske akreditacijske agencije svake godine.

Potrebno je istaknuti da će kontinuirana primjena sustava kvalitete osigurati visoku kvalitetu ispitivanja i pouzdanost dobivenih rezultata, poboljšati odnos s korisnicima usluga te svakako pripomoći i u ostvarivanju drugih ciljeva zavoda – sudjelovanja u što više projekata, domaćih i međunarodnih, te poboljšati kvalitetu nastavnih i drugih stručnih aktivnosti.


Laboratorij za virusni arteritis konja Zavoda za mikrobiologiju i zarazne bolesti s klinikom (ARTERlab)
Laboratorij za leptospire Zavoda za mikrobiologiju i zarazne bolesti s klinikom (LEPTOlab)
Laboratorij za infekcioznu anemiju kopitara Zavoda za mikrobiologiju i zarazne bolesti s klinikom (IAKlab)
Laboratorij za kontrolu namirnica Zavoda za higijenu i tehnologiju animalnih namirnica (LabNAM)
Laboratorij za dijagnostiku trihineloze Zavoda za parazitologiju i invazijske bolesti s klinikom (LabT)
Laboratorij za klamidije Zavoda za bolesti peradi s klinikom (CHLAMlab)


Veterinarski fakultet u Zagrebu
Prodekan za poslovanje
prof. dr. sc. Nenad Turk

Vezani sadržaji

Potpisan Memorandum of Understanding između veterinarskih fakulteta u Zagrebu i Kafkasu

Urednik

Sveučilišni priručnik UPORABA ŽIVOTINJA U ISTRAŽIVANJIMA

Urednik

Međunarodna konferencija “Dani mlijeka” u Münchenu 24. i 25. svibnja 2024.

Urednik

Better Science for Better Animal Welfare :: 2. konferencija o dobrobiti životinja

Urednik

BIG BLUE :: laboratorijska dijagnostika u maloj praksi

Urednik

7. Hrvatski veterinarski kongres – prva obavijest

Urednik

Ova web stranica koristi kolačiće radi poboljšanja korisničkog doživljaja pri njezinom korištenju. Korištenjem ove stranice suglasni ste s tim. Prihvati Više