23.3 C
Zagreb
14. lipnja 2024.
Bolesti domaćih životinjaIzlaganje sa skupaZnanstveni rad

Bolest kvrgave kože :: iskustva i ponovno stjecanje slobodnog statusa

Žaklin Acinger Rogić
Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane, Zagreb

Izlaganje sa Znanstveno-stručnog skupa

VETERINARSKI DANI 2018.

SažetakUvodMaterijal i metodeRezultatiRaspravaSummaryLiteratura


Izvor: Zbornik Veterinarski dani, Opatija, 2018.

Sažetak


Bolest kvrgave kože (BKK) u posljednje tri godine jedna je od najznačajnijih bolesti goveda s obzirom na preventivne mjere, korištene resurse i izravne i neizravne posljedice, iako se u RH nije pojavila. Tijekom 2016. godine u RH započelo je preventivno cijepljenje goveda protiv bolesti kvrgave kože koje je nastavljeno u 2017. godini. U dvije kampanje cijepljeno je ukupno 900 719 goveda. U 2018. godini provodi se program nadziranja BKK u svrhu vraćanja statusa RH slobodne od BKK.
Prema preliminarnim rezultatima, RH je slobodna od BKK.
Ključne riječi: bolest kvrgave kože, nadziranje, slobodan status, Republika Hrvatska

Uvod


Bolest kvrgave kože (BKK) u posljednje tri godine jedna je od najznačajnijih bolesti goveda s obzirom na preventivne mjere, korištene resurse i izravne i neizravne posljedice, iako se u Republici Hrvatskoj (RH) nije pojavila.

Tijekom 2016. godine u RH započelo je preventivno cijepljenje goveda protiv bolesti kvrgave kože. Odluka o početku cijepljenja donesena je na temelju tadašnje epidemiološke situacije, tj. zbog ubrzanog širenja virusa BKK u zemljama regije koje graniče s RH te na osnovi hitnog mišljenja EFSA-e /EFSA Journal 2016; 14(8):4573,27pp/ o pozitivnim učincima preventivnog cijepljenja na sprječavanje širenja bolesti.

U odnosu na mjere sprječavanja BKK na snazi je Provedbena Odluka Komisije (EU) 2016/2008 (sa svim izmjenama i dopunama) оd 15. studenoga 2016. o mjerama nadzora zdravlja životinja u pogledu bolesti kvrgave kože u određenim državama članicama kojom su propisana ograničenja za premještanje goveda iz područja koje imaju različiti status BKK. Svjetska organizacija za zdravlje životinja (OIE) u Poglavlju 11.9. OIE Priručnika za kopnene životinje preporuča također određene zaštitne mjere u svrhu sprječavanja širenja BKK kao i uvjete za vraćanje statusa zemlje slobodne od BKK.

Preventivno cijepljenje provedeno je tijekom dvije kampanje u 2016. godini – 432 145 goveda i 2017. godini – 468 574 goveda.

Budući se tijekom 2017. godine epidemiološka situacija u odnosu na BKK značajno poboljšala te imajući u vidu i negativne posljedice s kojima je RH bila suočena, donesena je odluka o prestanku cijepljenja od 1. siječnja 2018. godine kako bi RH mogla zatražiti vraćanje statusa države slobodne od BKK. U svrhu vraćanja statusa u RH se tijekom 2018. godine provodi Program nadziranja BKK. Preliminarni rezultati pokazuju da je RH slobodna od BKK te nema dokaza infekcije, odnosno cirkulacije virusa BKK.

Materijal i metode


Program nadziranja obuhvaća sva stada goveda u RH.
Pasivno nadziranje provodi se na cijelom području u svim stadima goveda.

Aktivno nadziranje provodi se sukladno procjeni rizika, ovisno o udaljenosti od zaraženih područja u susjednim zemljama i veličini populacije goveda.

Pojedine regije (županije) obuhvaćene su nadziranjem ovisno o riziku te je tako Dubrovačko-neretvanska županija procijenjena kao regija visokog rizika, a županije Splitsko-dalmatinska, Vukovarsko-srijemska, Osječko-baranjska, Karlovačka, Sisačko-moslavačka i Ličko-senjska županija, kao županije srednjeg rizika od pojave BKK.
Ostale županije RH procijenjene su kao županije (regija) malog rizika te su obuhvaćene kao jedna regija.

Županije visokog i srednjeg rizika obuhvaćene su programom nadziranja u svrhu ranog otkrivanja infekcije ukoliko je prisutna u 2% populacije goveda u Dubrovačko-neretvanskoj županiji te u 5% populacije goveda u ostalim rizičnim županijama (95% povjerenja).

U tu svrhu nasumično je odabrano 150 goveda u DN županiji, a u ostalim rizičnim županijama 70 goveda. Od svih odabranih goveda se od lipnja do kraja 2018. godine uzimaju uzorci krvi za virološku i serološku pretragu na BKK. Ukupno je za uzorkovanje u okviru ove komponente odabrano 640 goveda.

U svrhu praćenja imuniteta goveda nasumično je odabrano 540 goveda na sljedeći način:

  • 110 goveda cijepljenih dva puta od kojih je zadnje cijepljenje provedeno najmanje pet mjeseci prije uzorkovanja
  • 110 goveda cijepljenih samo jednom najmanje 10 mjeseci prije uzorkovanja
  • 110 necijepljene teladi mlađe od šest mjeseci
  • 210 necijepljene teladi starije od šest mjeseci.

Svrha ove komponente je da se procjeni imuni odgovor goveda te trajanje imuniteta.
Usporedno s uzorkovanjem provode se i klinički pregledi goveda i to na broju goveda koji se određuje prema tablici prevalencije ako je bolest prisutna u 10% goveda u stadu.
Nadziranjem su obuhvaćeni i bikovi u centrima za sakupljanje sjemena, kao sentinel (necijepljene) životinje. Od bikova se svakih 28 dana uzimaju uzorci krvi za serološku pretragu, a svakih 14 dana za virološku, dok se virološki pretražuje i svaki prikupljeni ejakulat.
Za serološku pretragu koristi se ELISA test, a za virološku QPCR. U slučaju lažno pozitivnog rezultata ELISA testa, uzorci se dodatno pretražuju VN testom.

Rezultati


U razdoblju od lipnja do kolovoza 2018. godine uzorkovano je i testirano 1605 goveda podrijetlom sa 1068 gospodarstava. Sve virološke pretrage završene su s negativnim rezultatom.
U lipnju 2018. godine, klinički je pretraženo 10530 goveda na 603 gospodarstva. 872 goveda na istim gospodarstvima je uzorkovano i testirano na BKK.
U srpnju 2018. godine, 6354 goveda na 410 gospodarstava klinički je pregledano, a 564 goveda na istim gospodarstvima je uzorkovano i testirano na BKK.
U kolovozu 2018. godine klinički je pregledano 729 goveda na 55 gospodarstava, a 169 je testirano na BKK.
Podaci uključuju sve kliničke preglede od početka provedbe programa nadziranja do 13. kolovoza 2018. godine, a laboratorijske rezultate do 22. kolovoza 2018. godine.
Ukupno je provedeno 1480 QPCR testova i 1716 ELISA testova.
486 (28,32 %) uzoraka je bilo seropozitivno. 318 (65,43 %) od 486 seropozitivnih uzoraka podrijetlom je od goveda cijepljenih dva puta. Samo šest goveda cijepljenih jednom pokazalo je seropozitvnu reakciju, dok je u 60 necijepljenih goveda utvrđena seropozitivna reakcija.
Klinički je pregledano ukupno 17613 goveda. Niti jedno govedo nije pokazalo znakove BKK.
Sentinel goveda (bikovi) i prikupljeni ejakulati bili su virološki negativni, dok je pet bikova reagiralo pozitivno na ELISA testu, a na VN testu negativno. Svi bikovi su na ponovljenom serološkom pretraživanju ELISA testom bili negativni.
Dodatno, na pretraživanje u okviru programa nadziranja, patološkom pretragom pretraženo je i 65 lešina goveda u okviru praćenja uzorka uginuća od strane patologa Hrvatskog veterinarskog instituta, a pretragom nisu uočeni znakovi BKK.
U okviru pasivnog nadziranja, BKK je isključena u ukupno 3 stada.

Rasprava


Rezultati pokazuju da je RH slobodna od BKK virusa te da su cijepljena goveda stekla imunost. Međutim, s obzirom na karakteristike stečene imunosti, mogućnosti ELISA testa da detektira specifična protutijela, temeljem ovih preliminarnih rezultata možemo zaključiti da je imunost značajno veća u dva puta cijepljenih goveda, od goveda cijepljenih jednom.
Utvrđeno je 65,43% serološki pozitivnih goveda od goveda koja su cijepljenja dva puta, dok je manje od 30% goveda, točnije 28,32% goveda cijepljenih samo jednom dalo pozitivan rezultat. Telad cijepljenih majki također je reagirala pozitivno na serološkoj pretrazi, a utvrđeno je da je određeni broj teladi starije od šest mjeseci također dalo pozitivan rezultat.
Rezultati pozitivne serološke pretrage sentinel bikova, procijenjeni su kao lažno pozitivna reakcija, što odgovara karakteristikama ELISA testa koji se koristi.
Detaljna analiza biti će provedena po završetku programa nadziranja u prosincu 2018. godine, no bez obzira na ukupne rezultate, na temelju preliminarnih rezultata sa sigurnošću možemo reći da je RH slobodna od virusa BKK.
Rezultati idu u prilog odluci da se u RH provede preventivno cijepljenje te iako su se tijekom provedbe cijepljenja pojavile negativne posljedice čiji je trošak višestruko premašio očekivanja, ponovno vraćanje statusa zemlje slobodne od RH može se zahvaliti upravo ovakvom pristupu i provedbi cijepljenja protiv BKK.
Temeljem iskustva koje je RH imala u proteklom razdoblju, potrebno je izvući određene pouke, prvenstveno u razvoju odgovarajućih procjena prije donošenja odluka o provedbi mjera te u drugačijem pristupu procjene stvarnih šteta nastalih zbog provedbe mjera.


Literatura [… prikaži]

Lumpy skin disease – experiences and regaining of the country free status


Žaklin Acinger Rogić, Ministry of Agriculture Republic of Croatia


Lumpy skin disease (LSD) has been one of the most important diseases in Croatia in the past three years with regards to preventive measures, used resources and direct and indirect consequences, even if disease was never confirmed in Croatia. Within 2016 Croatia was implemented preventive vaccination which was continued in 2017.
In two vaccination campaign, 900 719 bovine animals were vaccinated. In 2018 surveillance programme has been implemented with main purpose to regain country free status. According to the preliminary results, Croatia is free from LSD.
Key words: lumpy skin disease, surveillance, free status, Republic of Croatia

Vezani sadržaji

Uloga veterinara u prijavljivanju nuspojava lijekova u životinja

Urednik

Primjena mezenhimskih matičnih stanica iz masnog tkiva u liječenju bolesti pasa

Urednik

Neurološki pregled: koje su nam informacije najbitnije u neurološkoj lokalizaciji?

Urednik

Izazovi u prehrani štenadi tijekom neonatalog razdoblja

Urednik

Mali strongilidi – velik problem parazitologije konja

Urednik

Uzorkovanje, pakiranje i slanje uzoraka porijeklom od životinja i njihovog okoliša u laboratorij

Urednik

Ova web stranica koristi kolačiće radi poboljšanja korisničkog doživljaja pri njezinom korištenju. Korištenjem ove stranice suglasni ste s tim. Prihvati Više