Image default
IzdvojenoZoonoze i Jedno zdravlje

Projekt CROOH – Uspostava koordiniranog sustava nadzora bolesti u skladu s pristupom ‘Jedno zdravlje’ u Republici Hrvatskoj

Održan kick-off sastanak projekta CROOH – Establishment of a coordinated disease surveillance system (in Croatia) in accordance with the OH approach.

Javnozdravstvene prijetnje koje se mogu vrlo brzo proširiti kontinentima, a naročito unutar zajednice zemalja, nisu nestale s koronom. Posljedice COVID-19 pandemije i u Europi su raznolike i kompleksne, a među njima je i njezin izravni utjecaj na europske politike koje se tiču javnog zdravlja kao danas jedinstvenog prioriteta EU. Tako će EU za EU4Health program (uspostavljen 2021. godine Uredbom (EU) 2021/522) samo u periodu 2021.-2027. izdvojiti 5,3 milijarde eura kao doprinos ostvarenju četiri zajednička cilja država članica, a to su a) poboljšanje i njegovanje zdravlja, b) zaštita ljudi, c) osiguranje pristupačnosti i raspoloživosti lijekova, medicinskih proizvoda i proizvoda relevantnima za krizne situacije te d) jačanje zdravstvenih sustava.

Nastajanje Europske zdravstvene zajednice (European Health Union) rezultat je postojeće odgovornosti zajedničke europske politike prema javnom zdravlju, što je ohrabrujuć dokaz da su njezine vodeće snage iako tek desetljećima nakon osnivanja Europske ekonomske zajednice kao preteče EU, ipak prepoznale krhkost i neotpornost gospodarskog sustava prema značajnijim ugrozama javnog zdravlja i onima koje to mogu postati.

U okviru Programa EU4Health raspisan je poziv za kojega je podgrupa Europske agencije za sigurnost hrane (u kojoj su hrvatski predstavnici dr. sc. Brigita Hengl i dr. sc. Dražen Knežević (HAPIH), dr. sc. Miroslav Benić i dr. sc. Željko Mihaljević (HVI) te dr. sc. Pavle Jeličić (HZJZ)) napravila evaluaciju uvjeta, tj. odabrala zoonotske bolesti koje u navedenom razdoblju mogu imati značajniji utjecaj na javno zdravlje. Lista prioritetnih bolesti za sve zemlje članice EU prvotno je obuhvaćala 50-tak bolesti, no konačna zajednička lista za EU sadrži sljedećih deset zoonoza:

 • hepatitis E
 • influenca ptica
 • influenca svinja
 • bolest Zapadnog Nila
 • ehinokokoza
 • bolest Riftske doline
 • Q-groznica
 • krimsko-kongoanska hemoragijska groznica
 • lajmska borelioza
 • krpeljni encefalitis.

Ove aktivnosti rezultirale su projektnom prijavom CROOH (Croatian One Health) projekta Uspostava koordiniranog sustava nadzora bolesti u skladu s pristupom ‘Jedno zdravlje’ na poziv EU4Health programa u ožujku 2023. godine za kojeg su mogle aplicirati sve europske zemlje, no njih četiri (Francuska, Rumunjska, Bugarska i Cipar) s projektom ne sudjeluju. Sama evaluacija projektne prijave govori u prilog pune spremnosti i zrelosti domaćih stručnjaka i institucija okupljenih unutar CROOH projekta da i svojim projektnim i istraživačkim aktivnostima – sukladno EU standardima i zahtjevima – sudjeluju i doprinesu zaštiti i očuvanju europskog javnog zdravlja. Projekt je u evaluaciji EU4Health programa dobio vrlo dobru ocjenu (93 od 100 bodova, uz prag od 70 bodova).

Glavni cilj CROOH projekta je monitoring odabranih bolesti, ali na novi način koji osigurava da se upozorenja proizašla iz aktivnosti projekta mogu što ranije prepoznati i spriječiti nastanak epidemija. Ocijenjeno je da će se uključivanjem svih relevantnih dionika osigurati izrada potpunih i trajnih planova sustavnog istovremenog nadzora desetak odabranih zoonotskih bolesti, što na nacionalnoj razini do ovoga projekta službeno nismo imali, premda je Hrvatska po pitanju Jednoga zdravlja aktivna već od samog pokretanja ove inicijative.
Projekt CROOH trebao bi rezultirati osnivanjem jedinstvenog tijela “Jedno zdravlje” u okviru radnog paketa kojeg će ispred Ministarstva poljoprivrede voditi Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane. Osim Uprave, u CROOH projektu sudjeluju Hrvatski veterinarski institut, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, koja je i nositelj ovog trogodišnjeg projekta (2024.-2026.) ukupne vrijednosti 874.962,28 eura.

Zahvaljujući velikom broju predviđenih uzoraka (godišnje preko 8000, a u konačnici preko 26000), projekt će rezultirati jedinstvenom bazom podataka kompatibilnom sa EFSA-inom bazom, a na temelju prikupljenih rezultata bit će napravljena procjena rizika na nacionalnoj razini te utvrđena nacionalna lista prioriteta bolesti. Područje koje će aktivnostima projekta biti obuhvaćeno je cijela Hrvatska, prijavljivanje će biti na razini NUT 3 koja u Hrvatskoj pokriva područje županije. Od prethodno navedenih deset bolesti na razini EU, unutar CROOH projekta pratit će se njih devet. To su:

 • influenca svinja
 • groznica Zapadnog Nila
 • ehinokokoza
 • krpeljni encefalitis
 • hepatitis E
 • groznica Riftske doline
 • Q-groznica
 • lajmska bolest
 • krimsko-kongoanska hemoragijska groznica.

Projekt CROOH trebao bi omogućiti jačanje kapaciteta na nacionalnoj razini, no očekuju se i drugi pozitivni učinci, prvenstveno kroz osnivanje stručno-znanstvenog tijela/grupe za Jedno zdravlje.

Kick-off sastanak CROOH projekta održan je 15. siječnja 2024. godine u predavaonici Zavoda za fiziologiju Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji i kroz ovakve prilike potvrđuje svoje djelovanje u službi Jednog zdravlja kao često mjesto susreta onih uključenih u inicijativu Jedno zdravlje u Hrvatskoj.

Tom je prilikom dekan Fakulteta, prof. dr. sc. Marko Samardžija, u svom pozdravu sudionicima sastanka kazao: “Nadam se i očekujem da naš Fakultet i dalje bude važno mjesto svih naših susreta, a posebice svih koji na inicijativi Jedno zdravlje kontinuirano i posvećeno surađuju. Osobno mi je drago da i ti susreti s vremenom postaju dio identiteta Fakulteta, a kroz njega i dio identiteta čitave naše struke koja je značajnim dijelom posvećena Jednom zdravlju.

Dr. sc. Brigita Hengl, voditeljica CROOH projekta.

Srednjoročni i dugoročni učinak projekta može se očekivati u nastajanju politika, novog zakonodavstva, mjera koje će se provoditi i to prvenstveno kroz podršku Ministarstvu poljoprivrede, tijela Jedno zdravlje“, poručila je sudionicima kick-off sastanka voditeljica CROOH projekta, dr. sc. Brigita Hengl. “Povezivanje protokola koji se već sada koriste kako bi se pratile zoonotske bolesti i iskorištavanje njihovih dodirnih točaka omogućit će nam uštedu vremena i sredstava, ali isto tako dati mogućnost pregledavanja većeg broja kvalitetnijih uzoraka te iskorištavanje dobivenih podataka kao sustav ranog upozorenja. Pristup podacima koji se unose u bazu imat će svi partneri, a ostalima će to po završetku projekta također biti omogućeno, na zahtjev.

Na projektu je uključeno 40-tak sudionika. Radni paketi Croatian One Health (CROOH) projekta i njihovi voditelji su:

 • WP1 – Management and Coordination – dr. sc. Brigita Hengl, WP 1 voditeljica & project manager (Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu)
 • WP2 – Integrated surveillance system – Vectors and environment – dr. sc. Relja Beck, WP 2 voditelj (Hrvatski veterinarski institut)
 • WP3 – Integrated surveillance system – Farm animals – prof. dr. sc. Lorena Jemeršić, WP 3 voditeljica (Hrvatski veterinarski institut)
 • WP4 – Integrated surveillance system – Wild animals – dr. sc. Jelena Prpić, WP 4 Voditeljica (Hrvatski veterinarski institut)
 • WP5 – Small companion animals – prof. dr. sc. Ljubo Barbić, WP 5 Voditelj (Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
 • WP6 – Sustainability – Nomination of the National One Health groupMartina Rubin, dr. med. vet., WP 6 voditeljica (Ministarstvo poljoprivrede)
 • WP7 – Dissemination – Promotion activities related to education, networking and public awareness – dr. sc. Jasenka Petrić, WP 7 voditeljica (Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu)
 • WP8 – Evaluation – Creation of national databaseAndrea Gross Bošković, dipl. ing. preh. teh. i bioteh., WP 8 voditeljica (Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu)

Jedinstven projekt ove vrste u Hrvatskoj za širu javnost nije od velikog interesa, ali bi se mogao pokazati kao vrlo važan trenutak u okupljanju relevantnih nacionalnih institucija u nastajanju buduće europske mreže institucija povezanih u ideji Europske zdravstvene zajednice. To bi moglo imati značajan utjecaj i na buduće politike EU koje daju značaj zaštiti i očuvanju javnog zdravlja, a posredno i svima onima koji na tome svakodnevno preventivno rade.


Vezani sadržaji

Potpisan Memorandum of Understanding između veterinarskih fakulteta u Zagrebu i Kafkasu

Urednik

Svjetski dan zoonoza

Urednik

Održan prvi sastanak predstavnika Hrvatske veterinarske komore s novim ministrom poljoprivrede i potpredsjednikom Vlade Republike Hrvatske, Josipom Dabrom

Urednik

Sveučilišni priručnik UPORABA ŽIVOTINJA U ISTRAŽIVANJIMA

Urednik

Međunarodna konferencija “Dani mlijeka” u Münchenu 24. i 25. svibnja 2024.

Urednik

U Osijeku obilježen Svjetski dan sigurnosti hrane

Urednik

Ova web stranica koristi kolačiće radi poboljšanja korisničkog doživljaja pri njezinom korištenju. Korištenjem ove stranice suglasni ste s tim. Prihvati Više