Hrvatska veterinarska komoraMeđunarodna suradnjaOrganizacije i udruženja

Godišnja skupština Federacije veterinara Europe održana u češkim Zaječima

15.-17.06.2023.

Ivan Zemljak, Mirela Juras i Gordana Gregurić Gračner


Ivan Zemljak, univ. mag. med. vet., predsjednik Hrvatske veterinarske komore, Veterinarska stanica Križevci d.o.o.; Mirela Juras, dr. med. vet., zamjenica predsjednika Hrvatske veterinarske komore, Veterinarska stanica Vrbovec d.o.o.; izv. prof. dr. sc. Gordana Gregurić Gračner, Prodekanica za kontrolu kvalitete, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Sekcija UEVP


(Union of European Veterinary Practitioners), 15. lipnja 2023.

Sve prisutne pozdravila je predsjednica Češke veterinarske komore, Petra Šinova DMV nakon koje je sjednicu izborne skupštine UEVP-a (veterinari praktičari) nastavio voditi trenutni predsjednik Piotr Kwiecinski. Predsjednik je dao izvješće o radu UEVP-a od 2019.-2023. koje razdoblje je zbog koronavirusne pandemije, ekonomske krize i inflacije te rata u Ukrajini bilo jako izazovno i problematično. Prikazani su svi dokumenti koji su išli prema Glavnoj skupštini FVE-a npr. smanjenje poreza za veterinarske usluge, prebacivanje veterinarstva iz uslužne u zdravstvenu djelatnost, sprečavanje ASK, AI, dobrobit, mentalno zdravlje veterinara.

Zapisnik sa zadnje skupštine pročitao je trenutni tajnik Volker Moser te je taj zapisnik i usvojen. Financijsko poslovanje UEVP-a prikazao je rizničar Bob Carriere.
Podpredsjednik Europskog udruženja veterinara u peradarskoj industriji PVSG EU Daniel Parker tražio je pristup te udruge u UEVP što je glasanjem potvrđeno nakon dosta pitanja koje su mu postavljali delegati. S time je PVSG postala punopravni član UEVP-a uz FEEVA-u (konji), EAPHM (svinje), FECAVA (psi i mačke), EAZWV (divlje i zoo životinje). Također je predloženo da se na sljedeću skupštinu kao promatrači pozovu EU bujatričari kako bi se i s njima uspostavio dogovor o članstvu i zastupanju prema EU Parlamentu i FVE-u. Svaka od sekcija sa životinjama dala je svoje izvješće o radu nakon glasanja o peradarima.

Sljedila su izvješća o situaciji u veterinarstvu po zemljama s time da je prednost dana Češkoj kao domaćinu. Nažalost, situacija u Češkoj vrlo je slična Hrvatskoj, ali i dosta drugih zemalja EU. Na Veterinarskom fakultetu u Brnu 75% studenata su žene, a 95% studenata želi raditi samo s kućnim ljubimcima. Ove 2023. gotovo da više ni nema interesa među studentima za farmske životinje i konje, tj. preko 95% studenata zainteresirano je samo za rad sa kućnim ljubimcima. Trenutno među praktičarima koji rade u Češkoj 70% radi samo s kućnim ljubimcima, 15% samo s konjima, a ostatak pokušava pokriti sve farmske životinje.

Glavna tema sastanka bila je „Da li je samo savjetovanje u veterinarstvu prihvatljivo kao jedini posao za veterinare praktičare?“. Predstavljen je danski, a potom i talijanski model veterinarskog savjetovanja koji u potpunosti (ili u velikoj mjeri) isključuje rad s lijekovima i aplikaciju istih te je to prebačeno na farmera. Nakon toga prikazani su klasični modeli praktične veterine u Njemačkoj, Sloveniji i UK gdje je veterinar prisutan i kao savjetodavac i kao jedini distributer veterinarskog lijeka kojeg najčešće i sam primjenjuje.

Matteo Carnevale kao predstavnik IVSA-e također je u svom obraćanju rekao da studenti nemaju dovoljno znanja ni iskustva da bi mogli početi sa savjetovanjem vlasnika životinja po završenom fakultetu. Nakon okruglog stola donesen je zaključak da još uvijek većina zemalja nije spremna za samu promjenu na čisti savjetodavni model.

Nakon pauze započeti su izbori za novo predsjedništvo UEVP-a. Predstavili su se svi kandidati za nadzorni odbor, predsjedništvo FVE-a (pošto UEVP ima jedan glas na sjednici FVE-a), te kandidati za predsjedništvo UEVP-a. Nakon glasanja izabrani su:

  • Nadzorni odbor: Alain Schonbrodt, Ivan Zemljak
  • Kandidati za skupštinu FVE-a: Siegfried Moder, Jane Clark, Massenzio Fornasier, Piotr Kwiecinski i Mette Uldahl
  • Novo predsjedništvo UEVP-a: Volker Moser (predsjednik), Athina Trachili (tajnik), Kenelm Lewis (blagajnik), Jan Bernardy, Ann Criel i Giovanbattista Guadagnini (potpredsjednici)

Prije samog kraja skupštine usvojena su financijska izvješća i planovi za 2023. i 2024. godinu te prijedlozi prema glavnoj skupštini FVE-a. Za kraj, novo predsjedništvo prihvatilo je svoje pozicije, te su svi pozvani na sljedeću skupštinu UEVP-a 16. studenog 2023. u Brusselsu.

Sekcija UEVH


(Union of European Veterinary Hygienists), 15. lipnja 2023.

U radu sekcije sudjelovalo je 16 članova na čelu s novim predsjednikom Jasonom Aldissom, (UK) i tajnikom Ole Arne Alvseike (Norveška). Podatke o financijama prezentirao je Amann Alvaro Mateos (Španjolska).
Sve su članice dostavile svoja izvješća „National reports“, koja su uključivala statuse izrade i revizija zakonodavstva, bolesti životinja, dobrobiti i različitih aktivnosti koje su provodile od zadnjeg sastanaka. Posebno se raspravljalo o pitanjima veterinarskog javnog zdravstva i problemima u organizaciji i provođenju službenih kontrola.

Nekoliko zemalja je provelo istraživanja s ciljem prikupljanja podataka i uvida u uvjete radnog okruženja, zadovoljstva i motivacije te mentalnog zdravlja veterinara i „burnout sindroma“ u struci.

Njemačka je donijela na osnovu istraživanja nekoliko zaključaka, pri čemu su istaknuli da je, iako je ovo prvo takvo sveobuhvatno istraživanje, već pokazalo da je vrijeme da hitne akcije. Ono je ukazalo na probleme i potrebu za boljim reguliranjem i vrednovanjem rada veterinara u malim klaonicama, dok se u većim klaonicama problemi odnose više na radne uvjete; naglašavaju izrazitu potrebu za boljom suradnjom nadležnih veterinarskih ureda s veterinarima koji obavljaju ante i post mortem preglede te unaprjeđenja odnosa i uvažavanja; oslobađanja od neplaćenih aktivnosti; osiguranja besplatnih edukacija; podrške u praćenju i izvješćivanju o dobrobiti;
Nadalje, naglašavaju da izuzeci prema Delegiranoj Uredbi (EU) 2019/624 u vezi kvalifikacija veterinara koji rade u malim klaonicama koje diskontinuirano rade, gdje veterinari rade na pola ili manje radnog vremena, ne doprinosi položaju veterinara. Ovo izuzeće nije niti razumno niti shvatljivo jer ovi poslovi nikako ne zahtijevaju manje znanja ili iskustva od službenog veterinara koji radi u velikim sustavima, naprotiv, treba uzeti u obzir da takvi veterinari rade samostalno i moraju imati visok stupanj osobne odgovornosti, što posebno iziskuje i visoke kvalifikacije.

Dobrobit životinja u klaonici mora se nagraditi kao zadatak monitoringa pod jednakim uvjetima s pregledom prije i nakon klanja te praćenjem higijene. Nije prihvatljivo da veterinari obavljaju poslove za koje se ne plaća naknada, neki su od zaključaka.

Poljaci su iznijeli da je njihovo istraživanje „burnout sindroma“ pokazalo da je na visokom mjestu problema u struci jer su veterinari izloženi raznim pritiscima od korisnika usluga, vlasnika životinja, industrija, zaštitara životinja pri čemu nemaju osobnog vremena za obitelj i odmor.

Problem koji pogađa sve članice je kontinuirani pad interesa veterinara za rad na ante i post mortem pregledima te službenim kontrolama u klaoničkim objektima. Njemačka ističe da bi odlučujući faktor za motivaciju i rad moglo biti kvalitetnije vođenje i mentorstvo pripravničkog staža u klaonicama što iziskuje poboljšanje suradnje fakulteta, industrije i posebno kolega koji bi mentorirali.

Velika Britanija je prezentirala probleme koji su posljedica izlaska iz EU, povezani s kašnjenjem uspostave AHL i veterinarskih posjeta, pri čemu treba uzeti u obzir da će se problemi intenzivirati jer će sve pošiljke hrane životinjskog podrijetla uz izvoznu dozvolu morati imati i veterinarsku potvrdu, što znači da će svaka životinja čiji će proizvod biti namijenjen izvozu morati u klaonicu doći s veterinarskom potvrdom, što je za sada teško izvedivo.

Food fraud – prijevare vezane za hranu i dalje su vrlo aktualne i pogađaju sektor proizvodnje hrane, od lažnog označavanja podrijetla mesa do prikrivanja isteka rokova hrane koja se stavlja na tržište, a namijenjena je za škole, bolnice i domove umirovljenika. Ove su afere izazvale velike reakcije javnosti, a pred veterinarske službe stavljene su ogromne zadaće, tim više što su ovakve prijevare sve perfidnije i teško ih je dokazati. Također su izrazili zabrinutost zbog pojave porasta lišmanioze, babezioze i B. canis te drugih egzotičnih zoonoza koje ulaze s kontinenta krijumčarenjem pasa koje je i dalje veliki problem.

Posebno su istaknuli problem nedostatka veterinara u klaonicama, koji se pokušalo riješiti na neprihvatljiv način. Kako bi se nadomjestilo nedostatak osoblja, snizili su zahtjeve za poznavanjem te polaganjem ispita iz engleskog jezika za veterinare iz drugih zemalja koji su željeli raditi u klaonicama. Na ovo se ne gleda pozitivno niti od strane industrije, a posebno ne sa strane struke jer ovo nikako ne poboljšava status, utjecaj i percepciju struke, već naprotiv, degradira.

Vezano za ovaj problem, donesena je odluka i dokument o stavu svih članica koji je izložen na Generalnoj skupštini FVE (GA FVE) „Limited licensure of vets for OV position in the UK“.
Osim ovog dokumenta, predloženo je te prihvaćeno još nekoliko dokumenata s mišljenjem, stavom i pozivom za razmatranje prema GA FVE.
Prezentirana su i jednoglasno prihvaćena oba dokumenta Višegrad Vet Plus grupe od 13. svibnja 2023., Kolobrzeg, Poljska.

  1. Poziv na razvoj i primjenu i jedinstvene strategije za monitoring, prevenciju i kontrolu protiv visokopatogene influence ptica (HPAI).
    Ne samo što uzrokuje visoke ekonomske i socijalne troškove, povlači etičke aspekte u vezi dobrobiti, ima utjecaja na javno zdravstvo kao i na cijeli lanac opskrbe hranom te sveobuhvatnu održivost.
  2. Zabrinutost zbog mogućeg masovnog izbijanja bjesnoće u Europi uslijed rata u Ukrajini.
    Zbog pojave bjesnoće u domaćih i divljih životinja u Poljskoj, upućen je poziv za akciju i pomoć u rješavanju problema u Ukrajini.

Također smo informirani da Danska od 15.6.2023. g. više ne primjenjuje pojednostavljeni režim ulaska za pse i mačke iz Ukrajine zbog nastale situacije.
Sve su zemlje izrazile ozbiljnu zabrinutosti u vezi rata u Ukrajini, a Švicarska je formirala i radnu grupu za hranu i poljoprivredu u slučaju nuklearnog incidenta, u koju je uključena i veterinarska služba.

Što se tiče ostalih zoonoza, Norveška je izvijestila o slučaju tuberkuloze, koji je otkriven inspekcijom mesa u klaonici. Slučaj je pod istragom, a ustanovljeno je da su pozitivna goveda podrijetlom s dvije farme, a pozitivno je i nekoliko radnika u klaonici. Na snazi je naredba o obveznom nošenju rukavica i P3 maske u klaonici kod klanja sumnjivih stada.

U Danskoj je otkriven M. bovis u nekoliko mačaka u dva kućanstva koja nisu međusobno povezana, pri čemu je pozitivno i troje ljudi. Istražuje se način infekcije, a razmatra se i prehrana mačaka sirovom hranom kojom su mačke hranjene.

U Španjolskoj, područje Castilla y Leon, lokalni General Directorate of Agricultural and Livestock Production je zbog velikih političkih pritisaka lokalnih stočara, dozvolio fleksibilniji odnos prema pozitivnim TB farmama u okviru nacionalnog programa iskorjenjivanja TB dozvoljavajući promet s pogođenih farmi.
Veterinary Council of Castyla y Leon tražio je hitno povlačenje takve odluke koja nije u skladu s EU i nacionalnim propisima. Europska Komisija zabrinuta situacijom odmah je tražila od Ministarstva poljoprivrede da poduzme primjerene mjere, bez odlaganja, a kako bi se zaštitilo javno zdravlje i zdravlje životinja. Ministarstvo je odmah zabranilo zlouporabu statusa stada i spriječilo daljnje širenje bolesti.

Predložen je i nacrt dokumenta o politici UEVH od strane Frana Proscie, (FVE) na osnovu „Bone meal presentation“, FVE, London 2022.g., kojim bi se skinula zabrana upotrebe mesno-koštanog brašna u prehrani životinja „Sustainable protein feed of animal orgin“.

Iz područja aktualnih tema i inicijativa, online prezentaciju je održao dr. Bojan Blagojević (Srbija) „Risk based meat inspection and meat safety assurance systems“ koja se definira kao sustav inspekcije mesa na osnovu analize rizika koju bi provodio manager rizika u svakoj klaonici. Zanimljiva rasprava povela se s različitim stavovima i primjenjivosti ovog sustava, ali i zajedničkim zaključkom tko bi ta osoba trebala biti.

Dio vremena odvojen je na raspravu o tome kako vidimo rad i samu sekciju UEVH u budućnosti i što bi trebali poboljšati ili mijenjati. Prezentaciju je održao predsjednik Jason Aldiss predstavivši kompletni nacrt strategije, viziju i misiju, uključujući trenutni status, interne i eksterne analize slabosti, mogućnosti, prijetnje, strateške ciljeve, planove akcije, komunikaciju i sve ostalo što će sekcija uzeti za zadaću analizirati i preispitati u narednim sastancima.

Sekcija EVERI


(European Veterinarians in Education, Research and Industry), 15. lipnja 2023.

EVERI (European Veterinarians in Education, Research and Industry) je sekcija FVE-a (koja okuplja delegate nacionalnih i europskih udruga veterinara koji djeluju u veterinarstvu u edukaciji, industriji i istraživanjima. U navedenoj sekciji delegat HVK-a, a ispred Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, bila je izv. prof. dr. sc. biomed. Gordana Gregurić Gračner, prodekanica za kontrolu kvalitete.

Sjednica sekcije održana je 15. lipnja 2023., a vodio ju je predsjednik sekcije, Dr. Milorad Radaković, BVSc, CertVPH(MH), MRCVS. Nakon nekoliko uvodnih riječi kojima se ukratko osvrnuo na Glavnu skupštinu FVE održanu prošle godine na Malti, te nakon predstavljanja svih prisutnih delegata jednoglasno je izglasan Dnevni red sjednice. Potom je izglasan Zapisnik sjednice EVERI-a održane na Malti, ukratko je predstavljen financijski izvještaj te se povela rasprava o osobitostima nacionalnih legislativa koje se odnose na primjenu humanih lijekova u veterinarskoj medicini. U nastavku je izglasan prijedlog kojim se obustavlja pridruženo članstvo EVERI-a u VetCEE-u. Nadalje, predstavljen je prijedlog Statuta EVERI-a te je izglasan mandat odboru EVERI-a.

Vrlo zanimljivo predavanje o Veterinarskom fakultetu u Brnu držao je prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D., dok je Dr. Martin Faldyna predstavio Veterinarski znanstveni institut u Brnu.

O novostima koje se odnose na aktivnosti EAEVE-a izvijestio je predsjednik EAEVE-a Dr. Stephane Martinot, a zapaženo je izlaganje imao i predsjednik IVSA-e, student Yuri Victor Calvo.

Generalna skupština FVE
Skupštini je prisustvovalo više od 150 delegata iz većine EU zemalja. Samo 5 zemalja nisu bile prisutne te su dale punomoć drugima za glasanje. Skupštinu FVE-a otvorio je trenutni predsjednik Rens Van Dobbenbourgh, a nakon njega govorili su Petra Šinova, predsjednica Češke veterinarske komore, Zbynek Semerad, CVO za Češku te Alois Nečas, rektor Veterinarskog fakulteta u Brnu. Usvojen je dnevni red i zapisnik s zadnje sjednice na Malti.
Pozdrave su uputili i predsjednici AVMA-e (Amerika), CVMA (Kanada), IVSA (studenti veterinarske medicine), WOAH (stari OIE) i WVA (svjetska veterinarska asocijacija).
Predsjednik je prezentacijom iznio izvješće o radu predsjedništva FVE-a od 2019. do 2023., a nakon toga usljedili su izbori za novo predsjedništvo. Novoizabrani članovi predsjedništva FVE su: Siegfried Moder (predsjednik), Mette Uldahl, Piotr Kwiecinski, Massenzio Fornasier i Jane Clark (potpredsjednici).

Nakon izbora, izvršna direktorica FVE-a Nancy de Briyne iznijela je izvješće o radu za 2023. i prezentirala buduće projekte FVE-a vezane na dobrobit životinja, antimikrobnu rezistenciju, mentalno zdravlje veterinara te predstavila kolege koji rade po pojedinim radnim grupama za svako područje. Predstavila je i rad skupine za veterinarsko medicinske proizvode. Rad skupine za cjeloživotnu edukaciju veterinara predstavio je Stanyslav Winiarczyk, rad skupine za veterinarsko javno zdravstvo i održivost predstavio je Thierry Chambon, a o radu veterinarskih statutarnih tijela skupštinare je upoznao Dietmar Gerstner.

Siegfried Moder podnio je izvješće o financijama. Od 2023. godine članarina se ne računa po GDP per capita već po GNI per capita (problem je bio vezan uz Irsku, pa se zbog nje to izmijenilo).
Uslijedilo je izvješće o rezultatima treće kampanje o stanju u veterinarskoj struci Europe o čemu će detalji biti objavljeni na stranicama FVE-a.

Potom su svi predsjednici sekcija dali svoja izvješća prema FVE-u (EASVO – Jane Clark, EVERI – Milorad Radaković, UEVH – Jason Aldiss, UEVP – Piotr Kwiecinski, VETCee – Breda Jakovac Strajn).

Za kraj, novo predsjedništvo preuzelo je svoje pozicije te su pozvali sve na skupštinu FVE-a u Brussels 17. studenog 2023. godine.

Vezani sadržaji

Potpisan Memorandum of Understanding između veterinarskih fakulteta u Zagrebu i Kafkasu

Urednik

Održan prvi sastanak predstavnika Hrvatske veterinarske komore s novim ministrom poljoprivrede i potpredsjednikom Vlade Republike Hrvatske, Josipom Dabrom

Urednik

Sveučilišni priručnik UPORABA ŽIVOTINJA U ISTRAŽIVANJIMA

Urednik

Konferencija Višegrad 4 vet plus

Urednik

Međunarodna konferencija “Dani mlijeka” u Münchenu 24. i 25. svibnja 2024.

Urednik

Better Science for Better Animal Welfare :: 2. konferencija o dobrobiti životinja

Urednik

Ova web stranica koristi kolačiće radi poboljšanja korisničkog doživljaja pri njezinom korištenju. Korištenjem ove stranice suglasni ste s tim. Prihvati Više