IzobrazbaStudentiVeterinarski fakultet u Zagrebu

Izmjene i dopune studijskog programa (do 20%)

Na osnovi pojedinih prijedloga voditelja predmeta Povjerenstvo za diplomsku nastavu razmatralo je i predložilo Fakultetskom vijeću manje izmjene i dopune studijskog programa. Odlukom Fakultetskog vijeća Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 25. svibnja 2011. i 27. lipnja 2011. godine, usvojene su manje izmjene i dopune studijskoga programa (do 20%) te su donesene odluke o redovitom osuvremenjivanju predmeta u okviru studijskog programa Integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Veterinarska medicina.


Usvojene izmjene samo su dio nužnih promjena koje Veterinarski fakultet kao ustanova u kojoj se obrazuju budući doktori veterinarske medicine (regulirana profesija) mora usvojiti radi usklađivanja minimalnih standarda studijskog programa sa smjernicama u Europskoj uniji za priznavanje kvalifikacije. Sve trenutačno usvojene izmjene u studijskom programu i one koje ćemo tek morati usvojiti u sljedećoj ak. god., dio su procesa usklađivanja s minimalnim standardima koji su u skladu s preporukama europske komisije (EAEVE-a) koja će uskoro ponovno provoditi evaluacijski postupak na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu.” – rekao nam je u razgovoru prof. dr. sc. Tomislav Dobranić, dekan Veterinarskog fakulteta u Zagrebu.

Kako smo upoznati s činjenicom da nositelj studijskog programa može više puta mijenjati studijski program, pri čemu predmeti u ukupnom iznosu od 80% ECTS bodova cjelokupnog programa ne smiju biti promijenjeni u odnosu na izvorni studijski program, moramo spomenuti da smo do sada koristili ovu mogućnost dva puta, no ističemo, pritom, da je mogućnost iskorištena tek za minimalne korekcije nekoliko predmeta, odnosno, za redovito osuvremenjivanje studijskog programa.

Opis usvojenih promjena:

  • U odlukama Fakultetskog vijeća od 25. svibnja 2011. i 27. lipnja 2011. godine, istaknuti su svi predmeti (27 predmeta poredani prema abecednom redu) sa usvojenim manjim izmjenama i dopunama studijskoga programa (do 20%) te predmeti u kojih je usvojeno redovito osuvremenjivanje predmeta (tablica 6).
  • Redovito osuvremenjivanje predmeta usvojeno je u skladu s čl. 21. Pravilnika o postupku vrjednovanja studijskih programa sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu što predstavlja dio osiguravanja kvalitete o čemu samo obavještavamo Odbor radi praćenja i evidencije.
  • Redovito osuvremenjivanje predmeta odnosi se na 13 predmeta. Ukratko, 4 su predmeta promijenila nastavnika ili suradnika na predmetu, 7 ažurirala literaturu, 5 predmeta uskladila su sadržaje sa suvremenim spoznajama, a 6 predmeta uskladila su postupke bodovnog praćenja rada studenata. Promjene u sadržaju predmeta nisu se odnosila na suštinske sadržajne promjene, već su učinjene manje korekcije: riječi, pojmova i sl.
  • Manje izmjene i dopune studijskoga programa učinjene su u skladu s čl. 18 Pravilnika te u skladu s objašnjenjima i odgovorima na često postavljana pitanjima upućenim Fakultetima (Odbor za upravljanje kvalitetom Klasa: 640-02/11-01/9 ur. broj: 380-062/035-11-1 od 25. veljače 2011.). Usvojene izmjene izvedbenog plana studijskog programa nisu utjecale na promjenu očekivanih ishoda učenja / kompetencija koje su naznačene u odobrenom studijskom programu.

Većina promjena učinjena zbog usklađivanja s preporukama europske unije, te izgradnje novih laboratorija i učionica koje sada omogućavaju rad u manjim studijskim grupama.

Usvojene manje izmjene i dopune studijskoga programa odnose se na:
1. promjena semestra u kojem se predmet izvodi (za 1 predmet),
2. spajanje dvosemestralnog u jednosemestralni predmet (za 1 predmet)
3. preraspodjela broja nastavnih sati za različite oblike nastave unutar broja sati predviđenih za predmet (11 predmeta)

Radna skupina za studijske programe Sveučilišta u Zagrebu, zaprimila je i evidentirala izmjene i dopune programa koje je donijelo Fakultetsko vijeće te o tome obavijestila Veterinarski fakultet (klasa: 602-04/11-12/55 ur.br: 380-061/030-11-3) u Zagrebu. Time je Fakultet stekao mogućnost provedbe programa s uključenim manjim izmjenama i dopunama u akademskoj godini 2011./2012.

Vezani sadržaji

Potpisan Memorandum of Understanding između veterinarskih fakulteta u Zagrebu i Kafkasu

Urednik

Sveučilišni priručnik UPORABA ŽIVOTINJA U ISTRAŽIVANJIMA

Urednik

Međunarodna konferencija “Dani mlijeka” u Münchenu 24. i 25. svibnja 2024.

Urednik

Better Science for Better Animal Welfare :: 2. konferencija o dobrobiti životinja

Urednik

7. Hrvatski veterinarski kongres – prva obavijest

Urednik

Četvrta stipendistica doktorskog studija Veterinarske znanosti: Mihaela Vranješ, dr. med. vet.

Urednik

Ova web stranica koristi kolačiće radi poboljšanja korisničkog doživljaja pri njezinom korištenju. Korištenjem ove stranice suglasni ste s tim. Prihvati Više