23.3 C
Zagreb
14. lipnja 2024.
Delegirana tijelaDobrobit, zaštita i zbrinjavanjeIzdvojenoKomentariSigurnost hraneVeterinarska djelatnostZakonodavstvo

Nacrt prijedloga zakona o službenim kontrolama (…) i Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu upućeni u Sabor


Ministarstvo poljoprivrede javnosti je danas uputilo priopćenje o nekoliko nacrta zakona iz vlastitog resora koje je Vlada RH uputila na prvo čitanje u Hrvatski sabor. Među njima su i dva zakona od interesa za sva kontrolna tijela i ovlaštene veterinare. Radi se o Nacrtima prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu i Nacrtu prijedloga zakona o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja.
Ove nacrte Vlada RH utvrdila je na sjednici održanoj 12. prosinca 2020. godine.
Obzirom na promjene nadležnosti, radi se zapravo o velikim promjenama, primarno u sustavu sigurnosti hrane, ali sve je to za sada još daleko od interesa najšire hrvatske javnosti.

Nesporno je da se Zakonom o službenim kontrolama konačno implementira Uredba (EU) 2017/625 o službenim kontrolama, za što je rok bio otprilike 15.12.2019. godine.

U priopćenju se navodi i kako će ovaj zakon omogućiti “stvaranje pretpostavki za stručno, učinkovito i racionalno obavljanje službenih kontrola“, pretpostavki koje – prema ovom priopćenju – do sada nisu postojale. Dakle, konačno će se službene kontrole moći provoditi stručno, pa čitava hrvatska javnost može odahnuti.
Kako će iste te službene kontrole i nadalje provoditi isti oni koji ih provode zadnjih stotinu godina, da se zaključiti da nadležno Ministarstvo u posljednjih trideset godina nije stvorilo pretpostavke za “stručno, učinkovito i racionalno obavljanje službenih kontrola“. Znamo da to nije baš tako.

Moglo bi se zaključiti i da oni koji su to radili do sada možda nisu ni kompetentni. Do sada je već bilo spinova da veterinari nisu kompetentni ni za poslove veterinarskog javnog zdravstva niti za vođenje DDD službi jer da su kompetentni isključivo za liječenje pasa i mačaka, ako su i za to. No, istina je da je u našem tipu demokracije sve moguće, pa i donositi besmislene i pomalo možda i bezumne odluke i ugrađivati ih u pravilnike. Primjerice, Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva u Republici Hrvatskoj (NN 35/2007) ne priznaje kompetencije doktora veterinarske medicine (?!), premda su iste te kompetencije svugdje u EU – naravno – priznate. Bravo, Hrvatska. Nejasno je promišljaju li tvorci takvih pravilnika o zoonozama, ali jasno je da su takvi pravilnici sramota za Hrvatsku.

Priopćenje kaže da je u pitanju obavljanje “i drugih službenih aktivnosti kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja s ciljem osiguravanja visoke razine zaštite zdravlja ljudi, životinja i bilja te dobrobiti životinja u cijelom poljoprivredno-prehrambenom lancu“. Ni za sve to do sada nisu postojale “pretpostavke za stručno, učinkovito i racionalno obavljanje” tako da nas očekuje sretna i sigurna budućnost, barem kada je sigurnost hrane u pitanju.

Prijenos nadležnosti je trenutno prva i jedina novost koja se tiče postojećeg sustava sigurnosti hrane. Kolikogod objava ozbiljno zvučala, ipak nije korektno navoditi javnost na zaključak da se taj prijenos nadležnosti provodi zbog Uredbe (EU) 2017/625 o službenim kontrolama. I nije korektno govoriti o stvaranju pretpostavki, bez obzira što je sve manje onih koje istina uopće zanima.

O ovim nacrtima, koji su upućeni Saboru na prvo čitanje, u priopćenju Ministarstva poljoprivrede navodi se sljedeće:

Zakon o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja


Predmetnim zakonom se omogućava provedba Uredbe (EU) 2017/625 o službenim kontrolama te predstavlja krovni jedinstveni zakonodavni okvir za organizaciju službenih kontrola i stvaranje pretpostavki za stručno, učinkovito i racionalno obavljanje službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja s ciljem osiguravanja visoke razine zaštite zdravlja ljudi, životinja i bilja te dobrobiti životinja u cijelom poljoprivredno-prehrambenom lancu i nastavak funkcioniranja i osiguranja sustava sigurnosti hrane. U odnosu na postojeći Zakon o službenim kontrolama ovaj prijedlog zakona proširuje se na zdravlje bilja i sredstva za zaštitu bilja, te je bilo potrebno urediti pitanje nadležnosti pojedinih tijela državne uprave, a posebno vezano za uspostavu Državnog inspektorata te izdvajanje inspekcija u području hrane, hrane za životinje, zdravlja i dobrobiti životinja, zdravlja bilja i sredstava za zaštitu bilja iz Ministarstva poljoprivrede, odnosno Ministarstva zdravstva u sklopu kojih su te inspekcije provodile službene kontrole prije uspostave Državnog inspektorata. Ovim se zakonom utvrđuju nadležna tijela za sva navedena područja i njihove zadaće vezano uz organizaciju, provedbu i koordinaciju službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti, povjeravanje određenih poslova službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti delegiranim tijelima, kao i ovlašćivanje fizičkih osoba za obavljanje pojedinih stručnih poslova od javnog interesa, pitanje provedbe unutarnje revizije u skladu sa novim ustrojem inspekcijskih službi, financiranje službenih kontrola, načine administrativne pomoći i suradnje, komunikacije i izvješćivanja, granične kontrolne postaje, kontrolne točke, uređenje sustava službenih i referentnih laboratorija, uspostavljanje računalnog informacijskog sustava za upravljanje informacijama i podatcima u vezi sa službenim kontrolama te prekršajne odredbe i sankcioniranje prijevarnih radnji.


Izvor:
https://poljoprivreda.gov.hr/vijesti/vlada-rh-poslala-na-prvo-citanje-u-hrvatski-sabor-5-zakona-i-donijela-3-odluke-iz-resora-poljoprivrede/4347 (24.12.2020.)

 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu


Ovim izmjenama i dopunama zakona usklađuje se postojeći Zakon o veterinarstvu s Uredbom (EU) 2017/625 o službenim kontrolama  u skladu sa novom podjelom nadležnosti u Zakonu o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja uzimajući u obzir izdvajanje veterinarske inspekcije iz Ministarstva poljoprivrede, uprave nadležne za veterinarstvo i sigurnost hrane i pripajanje Državnom inspektoratu. Također, glavne promjene koje donosi ovaj prijedlog izmjena i dopuna zakona su definiranje delegiranih tijela u veterinarstvu,  promjena nadležnosti za delegiranje i financiranje određenih poslova službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti, omogućavanje ovlašćivanja fizičkih osoba za obavljanje pojedinih stručnih poslova od javnog interesa kada je to primjenjivo, brisanje odredbi koje reguliraju postupak odobravanja i registracije objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, budući da tu materiju regulira novi Zakon o službenim kontrolama, izuzimaju se odredbe vezane uz uvozne kontrole koje se definiraju novim Zakonom o službenim kontrolama, ukidaju odredbe o financiranju delegiranih poslova službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti budući je ta materija regulirana u Zakonu o službenim kontrolama, redefiniraju uvjeti za imenovanje i poslovi ovlaštenog veterinara u skladu s novim mogućnostima povjeravanja poslova kao i potrebama na tržištu te usklađuju prekršajne odredbe.


Izvor:
https://poljoprivreda.gov.hr/vijesti/vlada-rh-poslala-na-prvo-citanje-u-hrvatski-sabor-5-zakona-i-donijela-3-odluke-iz-resora-poljoprivrede/4347 (24.12.2020.)

Vezani sadržaji

U Osijeku obilježen Svjetski dan sigurnosti hrane

Urednik

Better Science for Better Animal Welfare :: 2. konferencija o dobrobiti životinja

Urednik

Debatni klub Veterina nastavlja Welfare education project

Urednik

Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o dobrobiti pasa i mačaka i njihovoj sljedivosti – javno savjetovanje

Urednik

Projekt CROOH – Uspostava koordiniranog sustava nadzora bolesti u skladu s pristupom ‘Jedno zdravlje’ u Republici Hrvatskoj

Urednik

Očekuju li nas prosvjedi veterinara?

Urednik

Ova web stranica koristi kolačiće radi poboljšanja korisničkog doživljaja pri njezinom korištenju. Korištenjem ove stranice suglasni ste s tim. Prihvati Više