23.4 C
Zagreb
14. lipnja 2024.
IzdvojenoKomentariVeterinarska djelatnost

Rasprava o problematici obavljanja poslova javnih ovlasti u veterinarstvu i funkcioniranja nacionalne veterinarske službe na 43. sjednici Odbora za poljoprivredu Hrvatskog sabora

43. sjednica Odbora za poljoprivredu, Hrvatski sabor 3. prosinca 2021.
Iz veterinarskih krugova, na sjednici su nazočili ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede, mr. sc. Tatjana Karačić, načelnik Sektora za veterinarski nadzor i nadzor sigurnosti hrane Državnog inspektorata RH, mr. Gordan Jerbić, dr. med. vet. i predsjednik Hrvatske veterinarske komore Ivan Zemljak, univ.mag.med.vet.
Nacionalnu veterinarsku službu Republike Hrvatske čini godinama uspostavljana i još za sada dobro organizirana mreža stotinjak veterinarskih organizacija koje su registrirane kao trgovačka društva (u privatnom vlasništvu). S njima Republika Hrvatska višegodišnjim ugovorima ugovara provođenje poslova javnih ovlasti u području veterinarstva, na cjelokupnom teritoriju RH.
Posljednih godina, slijedom uspješno provođenih mjera i posljedičnim stjecanjem željenih statusa bolesti na nacionalnoj razini, ali i zbog kontinuiranog pada broja stoke, obim ugovorenih poslova postaje sve manji. To ne osigurava daljnju opstojnost veterinarskih organizacija, a time niti sustava koji se na njima temelji.
Stoga je veterinarskim organizacijama potrebno dati jasan i konkretan odgovor na pitanje treba li ih Republika Hrvatska da očuvaju postojeći sustav ili ne treba, a ukoliko ga treba, od nje se očekuje da sudjeluje u osiguranju njegove opstojnosti, barem u onoj mjeri u kojoj ga treba.

Izgleda vrlo jednostavno, ali na ovo pitanje već godinama nema konkretnog službenog odgovora, ispred niti jedne državne institucije. Ništa drugo ne ostaje Hrvatskoj veterinarskoj komori nego da ustraje na dobivanju odgovora jer o njemu ovisi sudbina ne samo stotinjak trgovačkih društava sa više stotina radnih mjesta nego i zdravlje životinja i sustav sigurnosti hrane u Hrvatskoj, ali i promet svih hrvatskih proizvoda životinjskog podrijetla.

Najavljeno je da će se na sjednici „provesti rasprava o problematici obavljanja poslova javnih ovlasti u veterinarstvu i funkcioniranja nacionalne veterinarske službe u odnosu na epidemiološku situaciju u okruženju.” Možda živa rasprava na ovu temu uistinu bude provedena jednoga dana. Na današnjoj sjednici nije bilo niti naznake rasprave, ali to niti nije očekivano.
Najavljeno je da će biti riječi o trenutnom stanju, kapacitetima, planovima razvoja veterinarske djelatnosti, te potrebi osiguranja jednako učinkovite dostupnosti i provedbe veterinarske djelatnosti na cijelom području Republike Hrvatske, ali o svemu tome se nije stiglo razgovarati; stiglo se reći koliko ima veterinarskih organizacija i veterinara.

Do ove sjednice je došlo inicijativom predsjednika HVK koji je u lipnju 2021. godine Odboru za poljoprivredu Hrvatskoga sabora uputio predstavku o ovoj temi, obrazlažući stajališta HVK vezano uz provođenja poslova javnih ovlasti u veterinarstvu i funkcioniranju nacionalne veterinarske službe.

O istome je predsjednica Saborskog odbora za poljoprivredu Marijana Petir zatražila očitovanje Ministarstva poljoprivrede, a to je očitovanje ovom Odboru dostavljeno u listopadu kao i informacija iz Ministarstva o funkcioniranju nacionalne veterinarske službe u odnosu na epidemiološku situaciju, a koja je zatražena naknadno.

Obzirom na pojavu ptičje gripe u pripremi sjednice od Ministarstva poljoprivrede Marijana Petir je zatražila dodatne informacije koje su prema njenim riječima zaprimljene jučer. Svi ti dopisi proslijeđeni su članovima Odbora uz poziv za sjednicu.

Kako je Državni inspektorat sukladno izmjenama odredbi Zakona o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima preuzeo poslove iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede kao i financiranje službenih kontrola i službenih aktivnosti koje se delegiraju delegiranim tijelima u veterinarstvu, poziv za današnju sjednicu Odbora upućen je i Državnom inspektoratu te je sjednici prisustvovao mr. Gordan Jerbić.

Predsjednik Hrvatske veterinarske komore Ivan Zemljak je svoje uvodno izlaganje završio sa najvažnijim pitanjem, na kojega niti ovaj Odbor nije dao službeni jednoznačan odgovor: da li Republika Hrvatska treba postojeći organizirani sustav provedbe veterinarske djelatnosti, a s tim i zaštite zdravlja ljudi, sigurnosti hrane i dobrobiti životinja ili ne treba?

Predsjednik Hrvatske veterinarske komore Ivan Zemljak, univ.mag.med.vet.
Veterinarska djelatnost od posebnog je značaja za Republiku Hrvatsku jer se doktori veterinarske medicine bave zdravljem, a to znači sprječavanjem, kontrolom i suzbijanjem bolesti životinja, a naročito zoonoza te osiguranjem sigurnosti hrane životinjskog podrijetla te time štite zdravlje ljudi i osiguravaju nesmetanu trgovinu živim životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla unutar zemlje i inozemstva.

Trenutni sustav provedbe veterinarske djelatnosti, posebice u sektoru velikih, tj. farmskih životinja izrazito je pogođen cjelokupnom situacijom vezanom za probleme u stočarstvu RH.
Veterinarska struka cijeni i podupire napore resornog Ministarstva poljoprivrede i stavove cijelog državnog vrha da je poljoprivreda strateška hrvatska grana te isto tako podupiremo sva ulaganja da ista opstane, no smanjivanjem proračunskih sredstava koja su osiguravala provedbu mjera te rad i funkcioniranje nacionalne veterinarske službe, dolazi do njenog rasipanja i sve slabije mogućnosti održavanja trenutne visoke razine zdravlja životinja i sigurnosti hrane.

Ovlaštene veterinarske organizacije koje imaju ugovor s Republikom Hrvatskom o povjeravanju poslova javnih ovlasti obvezuje ih da tijekom trajanja ugovora osiguraju broj djelatnika koje su prijavili prilikom potpisivanja ugovora te da pružaju svoje usluge tijekom 24 sata, 7 dana tjedno.
No, istodobno, nadležno ministarstvo nema po istom ugovoru nikakve obveze niti se obvezuje na egzaktan obim poslova za vrijeme trajanja istog. Isto tako treba napomenuti da cijene veterinarskih usluga za provedbu mjera kontrole bolesti također autonomno određuje samo Ministarstvo poljoprivrede.

Osim navedenog, HVK je u razgovoru s resornom ministricom dotakla i teme PDV te je napomenuto da bi smanjenje PDV-a na usluge i veterinarske lijekove doprinijelo većoj dostupnosti veterinarske usluge koje je u sektoru velikih životinja ionako ograničenih mogućnosti naplate, a to smanjenje poreza značajno ne bi utjecalo na Državni proračun.

Osim toga, provođenje mjera obvezne DDD kao mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva, gdje po važećem Pravilniku nositelj odobrenja za isto može biti ili doktor medicine i sanitani inžinjer, inžinjer ili profesor biologije, no ne i doktor veterinarske medicine nepravedno diskriminira kvalifikacije doktora veterinarske medicine te je veterinarska struka nepravedno isključena iz tog posla.

Da rezimiram, smanjeni prihodi u sektoru veterinarske medicine posebice velikih farmskih životinja rezultiraju plaćama koje su ispod hrvatskog prosjeka, zatvaranjem područnih ambulanata u ruralnim područjima te smanjenom dostupnosti usluga posjednicima životinja, a sve to u struci koja je sastavljena od VSS dr.med.vet., sa završenih 12 semestara izuzetno teškog studija, a na kraju i nezainteresiranosti studenata da nakon diplomiranja odaberu to područje veterinarstva te se odlučuju za rad s kućnim ljubimcima ili odlazak u inozemstvo. Takvim nastavkom kroz par godina neće biti moguće osigurati zdravstvenu zaštitu i dobrobit farmskih životinja na području čitave RH, a sustav provedbe veterinarske djelatnosti i zaštite zdravlja životinja će biti trajno i nepopravljivo narušen.

I na kraju, postavlja se pitanje da li RH treba dobro organizirani sustav veterinarske djelatnosti, a s tim i zaštite zdravlja životinja, ljudi i sigurnosti hrane ili ne?

Nažalost, na sjednici je bilo govora o više drugih vezanih tema (ptičja gripa, cijepljenje pasa protiv bjesnoće, crvenokljuni labudovi), a o glavnoj temi – problematici obavljanja poslova javnih ovlasti u veterinarstvu i funkcioniranju nacionalne veterinarske službe – zapravo se s pravom raspravom nije se niti započelo. Da sjednica nije morala završiti do najavljenog glasovanja u podne, možda bi do rasprave i došlo, obzirom na činjenicu da su dva od tri prisutna člana Odbora (od ukupno 10) – Ljubomir Kolarek i Josip Đakić – iskazala istu osobnu konstataciju – da su sadržaji izlaganja predsjednika HVK Ivana Zemljaka i ravnateljice Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede mr. sc. Tatjane Karačić, “u potpunosti suprotni”.

U zaključku sjednice, predsjednica Odbora za poljoprivredu Marijana Petir je izjavila da „i po ovoj temi i po drugim pitanjima Odbor ostaje na raspolaganju za daljnju komunikaciju uz ponovni poziv prije svega ministarstvu i veterinarskoj komori da prvo vi iskomunicirate ova otvorena pitanja.”

Nakon sada već višegodišnjeg traženja i očekivanja, zainteresirana javnost niti danas nije dobila odgovor na pitanje treba li Republika Hrvatska postojeći sustav provedbe veterinarske djelatnosti ili ga ne treba, a samim tim ne može se očekivati niti da će ona sudjelovati u njegovom očuvanju. Pitanje na koje nitko ne želi javno odgovoriti ostaje neodgovoreno, za generacije koje dolaze (ili odlaze).

Snimka sjednice dostupna je na YouTube kanalu Hrvatskoga sabora, na poveznici: https://www.youtube.com/watch?v=gdTkwkBZeyk.

Vezani sadržaji

U Osijeku obilježen Svjetski dan sigurnosti hrane

Urednik

Better Science for Better Animal Welfare :: 2. konferencija o dobrobiti životinja

Urednik

“Nove mjere za borbu protiv otpornosti na antibiotike” trening s radionicama

Urednik

Delegacija Hrvatskog veterinarskog instituta u posjeti Hrvatskoj veterinarskoj komori

Urednik

Panel rasprava “Pritisak na veterinare – pitanje mentalnog zdravlja” i “Snaga žena u veterinarstvu – rastući broj doktorica veterinarske medicine”

Urednik

Nove mjere za borbu protiv otpornosti na antibiotike – dvodnevna praktična obuka

Urednik

Ova web stranica koristi kolačiće radi poboljšanja korisničkog doživljaja pri njezinom korištenju. Korištenjem ove stranice suglasni ste s tim. Prihvati Više