23.4 C
Zagreb
14. lipnja 2024.
Državna uprava i ustanoveIzlaganje sa skupaUprava za veterinarstvo i sigurnost hraneZakonodavstvo

Organizacija veterinarstva – Zakon o veterinarstvu

Znanstveno-stručni skup

VETERINARSKI DANI 2021.

Siniša Mandek, dr.med.vet., Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane, Ministarstvo poljoprivrede

Sažetak


Organizacija veterinarstva je jedan od najvažnijih preduvjeta za uspješno ostvarivanje svih izazova koji se stavljaju ispred veterinarske struke.

Organizacijske promjene veterinarstva u Republici Hrvatskoj intenzivno se provode od 2018. godine, a realizirane su stupanjem na snagu Zakona o Državnom inspektoratu (NN 115/18) i Izmjena i dopuna Zakona o veterinarstvu (115/18).
Donošenjem Zakona o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja (NN 52/21) (u daljnjem tekstu: ZOSK) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu (NN 52/21) u Republici Hrvatskoj organizacijski sustav je izmijenjen te je iz vertikalnog prešao u horizontalni. Nadležnosti iz jednoga tijela Ministarstva poljoprivrede (u daljnjem tekstu: MP), odnosno njene upravne jedinice Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane (u daljnjem tekstu: UVSH) prenesene su dijelom na novo državno tijelo Državni inspektorat Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: DIRH). Unutar MP također je provedena reorganizacija te su poslovi označavanja i prometa životinja sa UVSH preneseni na u to vrijeme novu upravnu jedinicu MP-a Upravu za stočarstvo i sigurnost hrane.

U svim promjenama zakonodavstva sama definicija veterinarstva ostala je ista – zaštita i kontrola zdravlja i dobrobiti životinja, suzbijanje zoonoza, osiguravanje zdravstveno ispravnih i neškodljivih proizvoda životinjskoga podrijetla te drugi poslovi veterinarskoga javnog zdravstva, promicanje reprodukcije životinja i veterinarska zaštita okoliša.

Sve ove izmjene nisu do sada imale bitniji utjecaj na sustav provedbe veterinarske djelatnosti, budući da je dio ZOSK-a koji se odnosi na delegiranje i financiranje poslova službenih kontrola prešao u nadležnost DIRH-a 22. kolovoza 2021. godine, a podzakonski akti koji reguliraju navedeno područje i dalje su na snazi.

Krajem 2022. Ministarstvo poljoprivrede planira predložiti novi Zakon o veterinarstvu koji će baviti bitno manjim područjem nego do sada, jer se prije njega planiraju donijeti još četiri zakonska propisa i to:

  • Zakon o veterinarsko-medicinskim proizvodima (EU),
  • Zakon o zdravlju životinja (EU),
  • Zakon o hrani (EU),
  • Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (EU).

U novom Zakonu o veterinarstvu trebala bi ostati od većih sadašnjih poglavlja Sustav provedbe veterinarske djelatnosti te Nusproizvodi i od njih dobiveni proizvodi.
Neki od ciljeva novih zakonskih odredbi su:

  • osigurati visoke standarde veterinarskih usluga,
  • osiguranje i razvoj veterinarske djelatnosti na cijelom teritoriju Republike Hrvatske,
  • osigurati visoke standarde zdravlja ljudi i životinja u Republici Hrvatskoj,
  • razvoj ciljanog cjeloživotnog obrazovanja veterinara,
  • dodatno standardizirati poslove veterinarskih tehničara,
  • poboljšati zakonodavni okvir u područje zbrinjavanja nusproizvoda životinjskog podrijetla.

Kontinuiran rad na sustavu provedbe veterinarske djelatnosti u cilju rješavanja izazova i ispunjenja postavljenih ciljeva je velika odgovornost, ali i alat za doprinos cijeloj zajednici.

Vezani sadržaji

U Osijeku obilježen Svjetski dan sigurnosti hrane

Urednik

Uloga veterinara u prijavljivanju nuspojava lijekova u životinja

Urednik

Primjena mezenhimskih matičnih stanica iz masnog tkiva u liječenju bolesti pasa

Urednik

Neurološki pregled: koje su nam informacije najbitnije u neurološkoj lokalizaciji?

Urednik

Izazovi u prehrani štenadi tijekom neonatalog razdoblja

Urednik

Mali strongilidi – velik problem parazitologije konja

Urednik

Ova web stranica koristi kolačiće radi poboljšanja korisničkog doživljaja pri njezinom korištenju. Korištenjem ove stranice suglasni ste s tim. Prihvati Više