Zakonodavstvo

Pravilnik o uvjetima za nekomercijalno kretanje mladih pasa i mačaka (NN 124/08)

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

3553

Na temelju članka 73. stavka 5. i 7. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA NEKOMERCIJALNOG KRETANJA MLADIH PASA I MAČAKA1

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju uvjeti za nekomercijalno kretanje mladih pasa i mačaka.

Članak 2.

1) Unos na područje Republike Hrvatske pasa i mačaka mlađih od tri mjeseca i necijepljenih protiv bjesnoće dozvoljen je pod uvjetima najmanje istovjetnim onima propisanim u članku 5. stavku 2. Pravilnika o veterinarskim uvjetima za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca (»Narodne novine«, broj 72/07), iz država određenih u Dodatku II. Dijelovima B i C navedenog Pravilnika.
2) Zabranjeno je naknadno premještanje životinja koje su unesene na područje Republike Hrvatske u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, na područje država članica Europske unije, osim ako se životinja premješta u skladu s uvjetima propisanim u članku 5. stavku 1. Pravilnika o veterinarskim uvjetima za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca (»Narodne novine«, broj 72/07)2 izuzev država članica određenih u Dodatku II. Dijelu A navedenog Pravilnika.«
3) Naknadno premještanje životinja, koje su unesene na područje Republike Hrvatske u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, na područje država određenih u Dodatku II. Dijelu A Pravilnika o veterinarskim uvjetima za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca («Narodne novine«, broj 72/07)2 dozvoljeno je u slučaju premještanja u skladu s uvjetima propisanim u članku 6. stavku 1. navedenog Pravilnika te ako je životinja starija od 3 mjeseca.

Članak 3.

Do pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji članak 2. ovog Pravilnika primjenjuje se na unošenje pošiljaka u Republiku Hrvatsku iz svih zemalja, a nakon pristupanja samo na države koje nisu članice Europske unije.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/08-01/7
Urbroj: 525-11-08-1
Zagreb, 20. listopada 2008.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

_______
1 Pravilnikom se preuzimaju odredbe Odluke Komisije 2004/839/EZ od 03. prosinca 2004.koji utvrđuje uvjete za nekomercijalno kretanje mladih pasa i mačaka koji se unose u Zajednicu iz trećih zemalja.
2 Po izmjenama i dopunama Pravilnika u potpunosti će se preuzeti odredbe Uredbe (EZ) 988/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. svibnja 2003. o veterinarskim uvjetima za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca.

Ova web stranica koristi kolačiće radi poboljšanja korisničkog doživljaja pri njezinom korištenju. Korištenjem ove stranice suglasni ste s tim. Prihvati Više