23.4 C
Zagreb
14. lipnja 2024.
Veterinarski fakultet u Zagrebu

Predstavljanje Ljetopisa Veterinarskoga fakulteta 2019./2020.

Predstavljanje je održano tijekom svečane sjednice Fakultetskog vijeća povodom 101. godišnjice Veterinarskoga fakulteta.

Prof. dr. sc. Željko Pavičić
Glavni urednik Ljetopisa


Prvi tiskani Ljetopis Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu objavljen je ak. god. 2000./2001., a tri godine kasnije počeo se publicirati i na mrežnim stranicama Fakulteta. U gotovo dvadeset godina njegova objavljivanja u istom formatu te s manjim sadržajnim izmjenama pružao je pregled najvažnijih zbivanja iz nastavne, znanstvene i stručne djelatnosti Fakulteta. Kako bi se nastavio trend prezentacije djelatnosti Fakulteta po završetku svake akademske godine, ali na jednoj suvremenijoj razini, uprava fakulteta je odlučila da se u godini obilježavanja stote obljetnice osnutka i djelovanja naše institucije Ljetopis objavi u novom, redizajniranom izdanju.
U tom smislu odlukom dekana prof. dr. sc. Nenada Turka iz srpnja 2019. godine povjereno mi je kao novoimenovanom glavnom uredniku da osmislim novu koncepciju Ljetopisa te da izaberem i imenujem članove uredničkog odbora koji će sudjelovati u pripremi, uređivanju i tiskanju pojedinih novih izdanja Ljetopisa.
Polazeći od dosadašnjeg iskustva u pripremi fakultetskih publikacija prvo je pripremljen sadržajni i vizualni izgled novog Ljetopisa, a zatim razrađen plan te izabran minimalan broj članova uredničkog odbora koje pored detaljnosti odlikuje i brzina u radu kako bi se koordiniranim aktivnostima u ograničenom vremenskom razdoblju od samo mjesec dana pribavili tekstovi i fotografije od mnogobrojnih autora te priredio Ljetopis za prijelom i tisak.

Sadržaj Ljetopisa za akademsku godinu 2019./2020.

Nakon uvodne riječi dekana slijedi cjelina pod nazivom Fakultet u ak. god. 2019./2020. s objedinjenim konciznim i jasnim izvješćima svih prodekana, Ureda za EU projekte i međunarodne suradnje, kao i opisana izdavačka djelatnost Fakulteta, što je sve do izdanja prigodnog Ljetopisa za akademsku godinu 2018./2019. bilo detaljizirano u više poglavlja.

U drugoj su cjelini opisane najznačajnije nastavne, znanstvene i stručne aktivnosti svih zavoda i klinika, uključujući i rad Središnje knjižnice, Odsjeka za informatiku i Središnjeg fakultetskog arhiva. Novost u pripremi ovog poglavlja kroz protekle dvije akademske godine bila je u tome što predstojnici nisu bili u potrebi pisati tekst za Ljetopis, već su u tu svrhu mogli odrediti jednog ili više djelatnika koji su priređivali tekstove u skladu s određenim naputcima. Time se pokušao izbjeći dotadašnji klišej u prikazu rada ustrojbenih jedinica, a već sada je u planu da se u pripremi ovog djela Ljetopisa krene i korak dalje.

U trećoj su cjelini Ljetopisa posebno istaknuti svi događaji koji su protekle akademske godine obilježili proslavu stote obljetnice našeg fakulteta, poput održavanja 8. međunarodnog kongresa Veterinarska znanost i struka, svečane proslave stote obljetnice Fakulteta u Kristalnoj dvorani hotela Westin, svečane sjednice Fakultetskoga vijeća s predstavljanjem monografije Fakulteta, svečanog koncerta Akademskog zbora Veterinarskog fakulteta Ab ovo i gostiju u Preporodnoj dvorani Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, organizacije Bala veterinara u Kristalnoj dvorani hotela Westin, prikaz dokumentarnog filma U službi jednog zdravlja koji je snimljen povodom stote obljetnice Fakulteta te drugih događaja.

Posebnu cjelinu ovog Ljetopisa čini obilježavanje Prvih sto godina Zavoda za anatomiju, histologiju i embriologiju Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a uvažavajući iznimno uložen trud predstojnice izv. prof. dr. sc. Martine Đuras i njezinih suradnika u organizaciji ovog događaja odlučeno je da se u Ljetopisu tiskaju sva izlaganja sadašnjih i bivših djelatnika Zavoda koja su pripremljena te dijelom i prezentirana na toj svečanosti.

U petoj su cjelini opisani ostali događaji raščlanjeni na aktivnosti Udruge diplomiranih studenata i prijatelja Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Akademskog zbora i orkestra Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Ab ovo, Udruge studenata veterinarske medicine Equus, sportske udruge Sport Vef, IVSE Hrvatske te organizacije već tradicionalne manifestacije Noći muzeja.

Posebno treba naglasiti da novost u Ljetopisu čini cjelina pod nazivom Posebna dostignuća nastavnika s ciljem da se istaknu svi profesori našeg fakulteta koji su u akademskoj godini postigli vrijedne profesionalne rezultate. U ovom broju Ljetopisa ta je čast pripala doc. dr. sc. Ivanu-Conrado Šoštarić-Zuckermannu i doc. dr. sc. Maji Lukač koji su protekle godine polaganjem zahtjevnih kvalifikacijskih ispita promovirani u diplomate.

Sljedeću cjelinu čine životopisi umirovljenih profesora Fakulteta koja je uvedena u prošlom broju Ljetopisa, a zatim se, kao i ranijih akademskih godina, s posebnim pijetetom opraštamo od naših dragih profesora koji su nas zauvijek napustili.

Devetu cjelinu čini bibliografija Fakulteta koja je raščlanjena na udžbenike/knjige ili poglavlja u udžbenicima/knjigama, zatim na znanstvene radove citirane u bazama SCOPUS/Web of Science/Medline, radove u zbornicima skupova i ostale radove u koje su uključeni popularizacijski članci.

Posljednji dio Ljetopisa čini popis članova povjerenstava Fakultetskog vijeća i povjerenstava dekana te dodaci s tabličnim prikazom svih podataka povezanih s izvješćima prodekana kao što je popis diplomiranih studenata te kandidata koji su doktorirali i magistrirali, popis održanih tečajeva cjeloživotnog učenja i dr. Novost u ovom dijelu Ljetopisa je navođenje svih novozaposlenih djelatnika kao i onih zaposlenika kojima je u protekloj akademskoj godini prestao ugovor u radu.

Ovako koncipiran Ljetopis uvelike omogućuje da se na jednom mjestu pronađu sve pojedinosti o nastavnoj, znanstvenoj i stručnoj djelatnosti te kadrovskim promjenama na Fakultetu kroz proteklu akademsku godinu. Mogu sa suradnicima svjedočiti koliko su nam ranije objavljeni Ljetopisi značajno bili od pomoći u pripremi Monografije, a da su pritom u njima bili uključeni i neki drugi podaci kao što je to sada slučaj, ukupno vrijeme provedeno u pregledavanju arhivske građe Fakulteta bilo bi svedeno na minimum.

Ljetopis obiluje mnoštvom fotografija, čime smo i slikom željeli prikazati sadašnju djelatnost ustrojbenih jedinica Fakulteta, kao i sva važna zbivanja kojima smo obilježili stoljeće postojanja naše institucije te i ostale događaje.

Zahvaljujem svima koji su sudjelovali u pripremi ovog Ljetopisa i na taj način zabilježili još jednu godinu fakultetske povijesti, na ponos naših prethodnika te svih današnjih zaposlenika i studenata koji maju čast biti dionicima djelovanja našeg fakulteta u domaćem i međunarodnom visokoobrazovnom sustavu. Posebno bih se zahvalio dekanu prof. dr. sc. Nenadu Turku na pruženom povjerenju meni i suradnicima u pripremi Ljetopisa te članovima uredničkog odbora prof. dr. Anamariji Ekert Kabalin, prof. dr. sc. Snježani Kužir, izv. prof. dr. sc. Neviju Zdolecu i izv. prof. dr. sc. Nini Mačešiću na izvrsno revidiranim i usklađenim tekstovima zavoda i klinika. Svakako velika hvala i kolegi Alenu Bregešu na izvanrednim fotografijama koje podižu kvalitetu Ljetopisa na razinu profesionalnog izdavačkog poduhvata.

Svi zajedno svjedočimo postojanju izvanrednih okolnosti u našim životima, koje neminovno od nas traže da nam profesionalna odgovornost nadvlada svaki oblik straha. Kako bi došli do takve razine svijesti trebamo stalno imati na umu da smo identitetom sveučilišni nastavnici i zaposlenici u službi jednog zdravlja i da prenošenje znanja o toj službi u skladu s postavljenom razinom kvalitete studijskog programa nije moguće postići većinskim, a kamoli cjelovitim prelaskom na online nastavu. Stoga gospodine dekane i ostali članovi uprave primite javnu podršku što bez obzira na sve vanjske i unutarnje otpore kojima se svakodnevno suočavate i dalje snažno inzistirate na održavanju razine nastavnog procesa koji uz rezultirano uspješno provođenje epidemioloških mjera i dalje jamči obrazovanje doktora veterinarske medicine u skladu s postavljenim ishodima učenja.

I na kraju mi dopustite da kažem da je u ovim izvanrednim okolnostima naprosto nemoguće zamisliti provedbu radnog procesa bez ljudi s izvanrednim sposobnostima, a jedan od takvih članova našeg radnog kolektiva je svakako Marko Poletto, dr. med. vet. koji je pored svakodnevne organizacije složene online nastave i drugih tekućih poslova naprosto s iznimnom lakoćom u nepunih dvadeset dana besprijekorno tehnički uredio Ljetopis za tisak. Kada radite s takvim djelatnicima poput kolege Poletta, tada svaka poteškoća u pripremi ljetopisa s kojom sam se neminovno kao glavni urednik susretao vrlo brzo pada u zaborav. Stoga kolega Poletto primite moje najiskrenije čestitke, ne samo na izvrsno odrađenom prijelomu teksta, već što ste i podržavali moj osebujan pristup radu na posljednja dva Ljetopisa.

Vezani sadržaji

Better Science for Better Animal Welfare :: 2. konferencija o dobrobiti životinja

Urednik

7. Hrvatski veterinarski kongres – prva obavijest

Urednik

Četvrta stipendistica doktorskog studija Veterinarske znanosti: Mihaela Vranješ, dr. med. vet.

Urednik

Simpozij “Evolucijski razvoj srca i translacijska medicina” i promocija knjige EVOLUTIONARY DEVELOPMENT OF THE HEART: ANATOMY AND MOLECULES

Urednik

Projekt CROOH – Uspostava koordiniranog sustava nadzora bolesti u skladu s pristupom ‘Jedno zdravlje’ u Republici Hrvatskoj

Urednik

Noć muzeja 2024. “Muzeji i nova publika”

Urednik

Ova web stranica koristi kolačiće radi poboljšanja korisničkog doživljaja pri njezinom korištenju. Korištenjem ove stranice suglasni ste s tim. Prihvati Više