Izlaganje sa skupaMeđunarodna suradnjaZnanost i znanstveni radoviZoonoze i Jedno zdravlje

Raširenost i značaj bruceloze u Republici Srbiji

Prevalence and significance of brucellosis in the Republic of Serbia

Jadranka Žutić

Jadranka Žutić (1), Slobodan Stanojević (1), Budimir Plavšić (2), Dragica Vojinović (1)

(1) Naučni institut za veterinarstvo Srbije, Beograd
(2) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, Uprava za veterinu
E-mail: jadranka.zutic@gmail.com


Kontrola bruceloze životinja u Republici Srbiji propisana je godišnjim Programom mjera zdravstvene zaštite životinja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. U cilju ranog otkrivanja bruceloze i utvrđivanja i održavanja statusa gospodarstava slobodnih od bruceloze, obavezno je serološko testiranje goveda starijih od 12 mjeseci i ovaca i koza starijih od 6 mjeseci. Svi rasplodni ovnovi i jarčevi prije puštanja u promet pretražuju se i na infekciju sa B. ovis. Rasplodni bikovi i nerastovi dva puta godišnje serološki se testiraju na brucelozu. Svaki utvrđeni pobačaj prijavljuje se veterinarskoj organizaciji, a uzorci uzeti od životinje koja je pobacila pretražuju se na brucelozu.
U Republici Srbiji godišnje se serološki pretraži oko 660.000 krvi goveda i 1.250.000 krvi ovaca i koza. Tijekom 2005. godine registrirano je 357 serološki pozitivnih životinja od toga 36 goveda u sedamnaest općina, 316 ovca i koza u šesnaest općina i 5 svinja u jednoj općini. Godine 2010. Pozitivne reakcije utvrđene su u 345 životinja, od toga u 7 goveda iz četiri općine, 328 ovaca i koza iz šest općina i 10 svinja u jednoj općini. Broj serološki pozitivnih životinja u 2012. godini iznosio je 33 životinje, od toga 4 goveda u dvije općine te 29 ovaca i koza u jednoj općini.
Smanjena incidencija bruceloze kod životinja u Republici Srbiji rezultat je višegodišnjeg serološkog monitoringa i provođenja propisanih mjera. Naredbom i Pravilnikom iz 2005. godine uklonjena su sva stada sa sero-prevalencijom na brucelozu većom od 10%. Ova mjera kao i uvođenje sustava obilježavanja goveda i ovaca ubrzali su uklanjanje izvora infekcije, odnosno oboljelih životinja i zaraženih stada. Potom su novim Pravilnikom iz 2009. godine pooštrene mjere kontrole i eradikacije bruceloze. Životinje u kojih je utvrđen pozitivan serološki nalaz neškodljivo se uklanjaju, a serološki negativne ovce i koze koje potiču iz zaraženih stada upućuju se na klanje. Primjenjene mjere rezultirale su padom broja novoinficiranih stada, kao i lokacija na području Republike Srbije na kojima se bruceloza životinja pojavljuje.

Željko Cvetnić
← BRUCELOZA U HRVATSKOJ I SUSJEDNIM ZEMLJAMA

Prevalence and significance of brucellosis in the Republic of Serbia

Jadranka Žutić

Jadranka Žutić(1), Slobodan Stanojević (1), Budimir Plavšić (2), Dragica Vojinović (1)

(1) Scientific Veterinary Institute of Serbia, Beograd, Republic of Serbia
(2) Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management, Veterinary Directorate, Republic of Serbia
E-mail: jadranka.zutic@gmail.com


Control of animal brucellosis in the Republic of Serbia is ordered by annual Program measures of animal health Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management. Because of early detection of brucellosis and establishing and maintaining the status farms free of brucellosis, diagnostic investigation of cattle aged of 12 months, and sheep and goats older then 6 months is necessary. All breeding rams and bucks before trade are tested to B. ovis infection. Breeding bulls and boars are tested to brucellosis twice a year. Each case of aborton needs to be reported to veterinary organisation, and samples must be tested on brucellosis.
In the Republic of Serbia is examined per year 660 000 cattle blood and 1 250 000 sheep and goats blood.
During the year 2005. was registered 357 serologicly positive animals: 36 cattle in 17 municipalities, 316 sheep and goats in 16 municipalities and 5 pigs in 1 municipality. In 2010. number of positive cases was 345, thereof 7 cattle in 4 municipalities, 328 sheep and goats in 6 municipalities and 10 pigs in 1 municipality. Number of serologically positive animals in 2012. was 33 of which 4 cattle in 2 municipalities and 29 sheep and goats in 1 municipality.
Reduced incidence of brucellosis in animals in Republic of Serbia is a result of perennial serological monitoring and enforcement of assigned measures. Annual order and Regulations (2005) required removal of herds with sero-prevalence higher of 10%. This measure, as well as cattle and sheep marking system, accelerated removal source of infection, respectively diseased animals and infected herds. Latter, new Regulation (2009) tightened control measures and eradication of brucellosis. Animals with positive serological ractions are killed in human way and serologically negative sheep and goats from infected herds are slaughtered.
Applied measures resulted in a reduced number of newly infected herds, as well as locations in territory of the Republic of Serbia where animal brucellosis appears.

Vezani sadržaji

Potpisan Memorandum of Understanding između veterinarskih fakulteta u Zagrebu i Kafkasu

Urednik

Konferencija Višegrad 4 vet plus

Urednik

Panel rasprava “Pritisak na veterinare – pitanje mentalnog zdravlja” i “Snaga žena u veterinarstvu – rastući broj doktorica veterinarske medicine”

Urednik

Simpozij “Evolucijski razvoj srca i translacijska medicina” i promocija knjige EVOLUTIONARY DEVELOPMENT OF THE HEART: ANATOMY AND MOLECULES

Urednik

Epidemija antraksa u Parku prirode Lonjsko polje 2022. godine

Urednik

Godišnja skupština Federation of Veterinarians of Europe (FVE) u Briselu

Urednik

Ova web stranica koristi kolačiće radi poboljšanja korisničkog doživljaja pri njezinom korištenju. Korištenjem ove stranice suglasni ste s tim. Prihvati Više