Popularni članci i videoPorodništvoVETMED

Urovagina u krava

Robert Zobel, dr.vet.med.
Udruga za razvoj i unapređenje poljoprivrede Sisačko-moslavačke županije (URUP), VETMED d.o.o., Veterinarska ambulanta Stružec

 

Porast stanja smanjene plodnosti u krava prijavljen je u cijelome svijetu još od početka 80-ih godina prošlog stoljeća, a podaci su prekrasno prikazani u preglednom radu López-Gatius-a (2003).

Urovagina je bolesno stanje karakterizirano nakupljanjem mokraće u prednjim dijelovima rodnice, posljedica čega je pojava upale sluznice (Endometritis) ili stjenke maternice (Metritis), ovisno o stupnju posljedične upale. Stanje je opisano u krava i kobila, pri čemu postoji znatno više podataka o liječenju i pojavnosti ovog stanja u kobila nego li u krava.

Smatra se kako je urovagina znatan razlog stanja smanjene plodnosti budući da mokraća nakupljena u rodnici i/ili maternici (ovisno o stupnju razvijenosti urovagine) djeluje spermicidno (ubija spermije) kako pri umjetnom osjemenjivanju, tako i prilikom prirodnog pripusta. U krava, morfološke (anatomske) promjene genitalnog (spolnog) kanala omogućuju “izmještanje” rodnice i maternice sa pojavom “cijeđenja” mokraće prema maternici i nakupljanjem urina u rodnici, neposredno ispred ulaza u maternicu (neposredno ispred materničnog grljka). Zbog razlika u ekonomskoj vrijednosti češći su znanstveni članci s opisima smanjene plodnosti u kobila, kao posljedice urovagine.

Etiologija (nastanak i uzroci) urovagine slabo su poznati i relativno slabo istraženi iako se smatra kako su “rastezanje” suspenzornog aparata (ligamenata koji drže maternicu), kao posljedica višestrukih i/ili otežanih poroda, poroda dvojki ili više plodova te loša kondicija (mršavost) neki od čimbenika koji omogućuju njen nastanak. Također se kao jedan od važnih razloga koji pogoduju nastanku ovog stanja smatra i prekomjeran gubitak tjelesne mase. U brojnim se znanstvenim člancima spekulira kako je upravo gubitak masnog tkiva što okružuje stidnicu i rodnicu važan čimbenik u nastanku ovog stanja. Pored toga, nastanku stanja pogoduje i “loš položaj” stidnih usana tako da se počesto spominje kako je u krava sa koso položenom stidnicom (umjesto okomito položenom) češća prisutnost urovagine.

Stanje urovagine, s obzirom na količinu mokraće nakupljene u rodnici dijelimo na teški, srednje teški i laki oblik. Kod teškog oblika u rodnici nalazimo veliku količinu mokraće (i do nekoliko litara) koja potpuno prekriva grljak maternice te omogućuje ulaz mokraće u maternicu s posljedičnim razvojem upale. Kod srednje teškog oblika u rodnici je nakupljena mokraća koja pokriva dio rodnice ispred materničnog grljka, a seže do njega. Kod lakog oblika, mokraća je smještena ispred materničnog grljka u obliku malenog jezerca i s malom vjerojatnošću ulaska u maternicu tako da stočar počesto niti nezna kako životinja boluje od ovog stanja.

Dijagnozu urovagine moguće je (kod prisutnosti najtežeg stupnja urovagine) postaviti i bez posebna pregleda, najčešće prilikom tjeranja krave kada se iz stidnice cijedi obilje svijetlo žute i bistre tekućine, karakteristična mirisa po mokraći. U ostalim oblicima, dijagnozu urovagine moguće je postaviti tek prilikom detaljne ginekološke pretrage koja uključuje rektalnu pretragu i pretragu vaginoskopom (pretraga pri kojoj se u rodnicu umeće spekulum i pomoću baterijske svjetiljke pretražuje unutrašnjost rodnice i grljak maternice).
Liječenje ovog stanja uključuje nekoliko oblika kirurških zahvata, do sada opisanih u literaturi. Svi kirurški zahvati uključuju kirurške korekcije vanjskog spolnog sustava (u pravilu stidnice i rodnice), ali nedostatak im je što su skupi i dugotrajni te se vrlo rijetko primjenjuju u liječenju urovagine u krava – mnogo češće koriste se u liječenju ovog stanja u vrijednih kobila. No, Zobel i sur. (2011) opisali su metodu “liječenja” ovog stanja u krava korištenjem pripravka ozona (Riger spray, Novagen) pri čemu cilj nije bio liječenje samog stanja već omogućavanje uspješne koncepcije (bređosti) i konačan porod živog teleta. Ozon (O3) je prirodan plin, vrlo nestabilan koji se vrlo brzo transformira u kisik. Djeluje kao izrazito efikasan dezinficijens (prema navodima u literaturi, efikasniji je i od pripravaka ioda) ubijajući bakterije, gljivice i viruse pri čemu pospješuje i lokalni imunitet te povećava prokrvljenost tkiva sa kojim dolazi u dodir. U literaturi je već opisan uspjeh u liječenju mastitisa u krava primjenom ozona, te liječenje mnogih upalnih stanja u ljudi. Rezultati našeg rada bili su vrlo zadovoljavajući te je dokazana uspješnost ozona, apliciranog u rodnicu i maternicu krava oboljelih od urovagine, stvaranjem medija pogodnog za preživljavanje spermija i oplodnju jajne stanice. Ogromne prednosti ozona (u odnosu na antibiotike i ostale dezinficijense) su što ne draže tkivo s kojim je došao u dodir te nepostojanje karence za mlijeko i meso u liječenih životinja.
U Republici Hrvatskoj raširenost ovog stanja u mliječnih krava do donas nije bila istražena. Tako su, Zobel i sur. (2010), u epidemiološkom istraživanju na uzorku od 12.000 krava središnjeg dijela Hrvatske tijekom 5 godina utvrdili prisutnost ovog stanja u 9% pregledanih životinja. S obzirom na pasminsku pripadnost, urovagina je bila najučestalija u križanih pasmina (Holštajn/Simentalac), potom u Holštajn pasmine, a najrjeđa u grla Simentalske pasmine. Rezultati ovog istraživanja sukladni su nalazu Gautam-a i Nakao (2008) koji su također utvrdili kako je urovagina najučestalija u krava pasmine crni Holštajn i Charolais, no isti su autori izvijestili kako je pojavnost urovagine u grla ovih pasmina 26.7%. Visoka pojavnost ovog stanja u grla križanih pasmina govori protiv nerezonskog i neplanskog križanja pojedinih pasmina. Naime, neplanskim i nerezonskim križanjem omogućen je prijenos i neželjenih svojstava na potomstvo, a što je vidljivo tek po porodu. Viša pojavnost urovagine u grla pasmine crni holštajn, u odnosu na simentalska grla vjerojatno je posljedica lošije kondicije (mršavosti) u grla holštajn pasmine, no i činjenice kako su grla ove pasmine znatno više opterećana raznim stanjima smanjene plodnosti i neplodnosti u odnosu na grla simentalske pasmine (Zobel i sur., 2009). Pored navedenog, većina ovih grla uvezena je iz zemalja sjeverne Evrope tijekom proteklih 15-ak godina tako da postoji mogućnost da uvezene životinje nisu prilagođene našim uvjetima hranidbe, držanja, njege i klime. Također, kondicija životinja u uskoj je vezi sa pojavnošću ovog stanja te je ovo stanje znatno češće u izrazito mršavih životinja. Pored toga, pojavnost urovagine raste zajedno sa brojem poroda te je učestalija u višeplotkinja (starijih grla sa više poroda) u odnosu na junice i prvotelke. Istim je istraživanjem postavljena i pretpostavka o nasljednosti ovog stanja budući da su kćeri krava sa dijagnosticiranom urovaginom imale nekoliko puta više mogućnosti za razvojem ovog stanja u odnosu na kćeri krava bez ovog stanja. Što su krave imale teže izraženi oblik urovagine, veće su bile i mogućnosti da i njihove kćeri razviju jedan od oblika urovagine.
Prisutnost urovagine u krava rezultirala je znatno većim brojem međubremenih dana (broj dana od poroda do sigurne koncepcije), većim brojem umjetnih osjemenjivanja do koncepcije te većim brojem životinja sa prisutnom upalom sluznice maternice (Endometritis).
Rezultati provedenog istraživanja upućuju kako bi:

  1. životinje trebalo držati (ne samo zbog mogućnosti razvoja urovagine već i zbog drugih razloga) u optimalnoj kondiciji te nikako ne dozvoliti da prekomjerno izgube tjelesnu masu;
  2. potomstvo životinja sa dijagnosticiranom urovaginom ne ostavljati za rasplod;
  3. posebnu pažnju pridavati nježnom i stručnom porodu koji uvelike može pridonijeti nastanku ovog stanja;
  4. u liječenju ovog stanja vrlo je uspješan pripravak ozona apliciran u rodnicu i maternicu oboljelih životinja, a što je rezultiralo znatno smanjenim brojem međubremenih dana i brojem osjemenjivanja do koncepcije u odnosu na grla kontrolne skupine (koja nisu liječena).

Konačno, pojavnost stanja urovagine u krava na području Republike Hrvatske vrlo je visoka (9%) te govori o njenoj raširenosti. Kako je do sada jedini oblik liječenja bio kirurški, većina je životinja prolazila bez liječenja te, prije ili kasnije, završavala na klaonicama zbog neplodnosti. Novim načinom liječenja, korištenjem pripravka ozona, omogućeno je relativno jednostavno i jeftino liječenje ovog stanja u oboljelih krava čime se produljuje njihov vijek i iskorištavanje. No, kako je napomenuto, postavljena je i teza o nasljednosti ovog stanja i izbjegavanju korištenja potomstva ovih životinja u daljoj reprodukciji i remontu stada.

Sve zainteresirane za više podataka o načinu liječenja i provednom istraživanju pozivam da posjete stranice časopisa Reproduction in Domestic Animals na adresi: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1439-0531.2011.01857.x gdje će na engleskom jeziku moći naći znatno više detaljnih uputa i podataka.

Vezani sadržaji

Istina i mit o zeolitu

Urednik

Lipopolisaharidi i sindrom propusnih crijeva u krava

Urednik

Seroprevalencija virusa hepatitisa E u krava s ruralnih područja južne Italije

Urednik

Praćenje ponašanja krava i mogućnosti ranog predviđanja bolesti

Urednik

Terapija mastitisa u praksi – možemo li smanjiti upotrebu antibiotika?

Urednik

Utjecaj zdravlja nogu krava na proizvodnju mlijeka

Urednik

Ova web stranica koristi kolačiće radi poboljšanja korisničkog doživljaja pri njezinom korištenju. Korištenjem ove stranice suglasni ste s tim. Prihvati Više