Hrvatska veterinarska komoraHrvatski veterinarski institutIzdvojenoSkupoviVeterinarski fakultet u Zagrebu

VETERINARSKI DANI 2013

Veterinarski dani - 2013 - uzvaniciVeterinarski dani, jedan od dvogodišnjih veterinarskih skupova, održani su ove godine u “Milenij Grand Hotelu 4 opatijska cvijeta” u Opatiji, od 9. do 11. listopada.

Skup je okupio gotovo 300 sudionika, a u dva radna dana izloženi su naslovi aktualne stručne tematike iz područja male prakse, velike prakse i veterinarskog javnog zdravstva, u pet sekcija:
1) UVODNI REFERATI – AKTUALNOSTI
2) VETERINARSKO JAVNO ZDRAVSTVO
3) VETERINARSKA EPIDEMIOLOGIJA I ZOONOZE
4) UPRAVLJANJE ZDRAVLJEM STADA, REPRODUKCIJA I DOBROBIT ŽIVOTINJA
5) MALA PRAKSA


Veterinarski dani 2013Skup su prilikom otvaranja, osim domaćina predstavnika Grada Opatije i županije, te dr. sc. Saše Legena, predsjednika Hrvatske veterinarske komore, pozdravili i Ministar poljoprivrede Republike Hrvatske g. Tihomir Jakovina te njegov gost Ministar poljoprivrede Republike Finske Jari Koskinen, pomoćnica ministra dr. sc. Mirjana Mataušić-Pišl, dekan Veterinarskog fakulteta u Zagrebu prof. dr. sc. Tomislav Dobranić i zamjenik ravnatelja Hrvatskog veterinarskog instituta doc. dr. sc. Boris Habrun.

Izvještavanje s Veterinarskih dana 2013 omogućili su Veterinarski fakultet u Zagrebu i Phoenix-farmacija.

Veterinarski dani - 2013 - uzvanici

Mr. sc. Ivica Vujević, direktor Veterinarske stanice Vrbovec d.o.o.Prvi radni dan završio je svečanom večerom tijekom koje je dodijeljena nagrada “Dr. Radoslav Krištof”, za najbolje uređenu i opremljenu praksu. Ove godine, nagrada je pripala VETERINARSKOJ STANICI VRBOVEC d.o.o., odnosno ambulanti u Lonjici.
Mr. sc. Ivici Vujeviću, direktoru Veterinarske stanice Vrbovec d.o.o. nagradu je u ime Hrvatske veterinarske komore uručila Barbara Kolar (foto: dr. sc. Ivan Križek, Hrvatski veterinarski vjesnik) [pročitaj više…]

IZLAGANJA

| ODABIR SEKCIJE | SLIJEDEĆA |

SEKCIJA 1

UVODNI REFERATI – AKTUALNOSTI

↑ gore
HRVATSKA VETERINARSKA KOMORA
Dr. sc. Saša Legen, predsjednik Hrvatske veterinarske komore
· dr. sc. Saša Legen, predsjednik HVK
HRVATSKO VETERINARSTVO U 2013. GODINI
Dr. sc. Mirjana Mataušić-Pišl, zamjenica ministra, Ministarstvo poljoprivrede
· dr. sc. Mirjana Mataušić Pišl, pomoćnica ministra
AKTUALNOSTI IZ UPRAVE ZA VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE
VETERINARSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
Prof. dr. sc. Tomislav Dobranić
· prof. dr. sc. Tomislav Dobranić, dekan


“Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu danas je javno visoko učilište u sastavu Sveučilišta u Zagrebu koje ustrojava i izvodi sveučilišne studije, znanstveni i visokostručni rad koji je sukladan preporukama navedenim u EU Direktivi 2005/36/EC.” […pročitaj sve]
UTJECAJ DIREKTIVE 2005/36/EC NA OBRAZOVANJE DOKTORA VETERINARSKE MEDICINE

HRVATSKI VETERINARSKI INSTITUT

· doc. dr. sc. Boris Habrun, zamjenik ravnatelja
HRVATSKI VETERINARSKI INSTITUT U PROVEDBI VETERINARSKE DJELATNOSTI

Marijana Herout, dipl. iur. Voditeljica Odjela za upravne poslove Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane
· Marijana Herout, dipl. iur., Sunčica Marini, dipl. iur.
SNALAŽENJE U PROPISIMA NAKON PRISTUPANJA REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKU UNIJU
Veterinarski pregledi gospodarstava
· Nikša Barišić, dr. med. vet.
Igor Štoković
· I. Štoković, Ž. Cvetnić, V. Sušić, Anamaria Ekert Kabalin, R. Beck, M. Benić, Kristina Starčević, S. Menčik, Maja Maurić
NOVA VETERINARSKA PLATFORMA ZA 22. STOLJEĆE
Dr. sc. Aneta Karakaš, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede RH
· dr. sc. Aneta Karakaš, dr. med. vet.
LOBIRANJE U VETERINARSTVU

IZLAGANJA

| ODABIR SEKCIJE | PRETHODNA | SLIJEDEĆA |

SEKCIJA 2

VETERINARSKO JAVNO ZDRAVSTVO

↑ gore
Siniša Mandek
· Siniša Mandek, dr. med. vet.
KONTROLNA TIJELA
Oznaka za hranu životinjskog podrijetla i stavljanje na tržište
· Zrinka Dugonjić, dr. med. vet.
Dr. sc. Nevijo Zdolec, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
· N. Zdolec, Ivana Filipović, Vesna Dobranić
INSPEKCIJA MESA U EUROPSKOJ UNIJI – STANJE I PERSPEKTIVE
Utjecaj doze zračenja na kakvoću i zdravstvenu ispravnost skuše
· N. Pinter, Lidija Kozačinski, B. Njari, Nadica Maltar Strmečki, Željka Cvrtila Fleck
Praćenje mikrobiološke kakvoće živih školjkaša na proizvodnim područjima za žive školjke u okviru provedbe službenih kontrola
· Vesna Petek, dr. med. vet.
Određivanje kvalitete lignje Break Down metodom
· Aneta Karakaš, Kristina Bocak-Gojun, Danijela Crnogorac, Zrinka Tekerin
Jelka Pleadin
· Jelka Pleadin, Ana Vulić, Nina Perši, M. Škrivanko, M. Mitak, Brankica Capek, Ž. Cvetnić
KONTAMINACIJA AFLATOKSINOM B1 KRMIVA I KRMNIH SMJESA SA FARMI ISTOČNE HRVATKE
Tihomir Zglavnik, Hrvatski veterinarski institut
· Tihomir Zglavnik, dr. med. vet.
OPTIMALNI PROTEIN U HRANIDBI KONZUMNIH NESILICA
Pripravak plemenite pečurke Agaricus bisporus kao primjenjiva zamjena antibiotskim poticateljima rasta u hrani za životinje
· Katarina Špiranec, Maja Popović, M. Živković, D. Špoljarić, Maja Jelena Petek, H. Brzica, Vanja Vrkić, G. Mršić, D. Mihelić

IZLAGANJA

| ODABIR SEKCIJE | PRETHODNA | SLIJEDEĆA |

SEKCIJA 3

VETERINARSKA EPIDEMIOLOGIJA I ZOONOZE

↑ gore
Vjerojatnost cirkulacije virusa klasične svinjske kuge na području Republike Hrvatske
· mr. sc. Ankica Labrović, dr. med. vet.
Zrinka Štritof Majetić
· Zrinka Štritof Majetić, N. Turk, V. Starešina, Z. Milas, Lj. Barbić, Josipa Habuš, Vesna Perko Mojčec, V. Stevanović, M. Perharić, K. Martinković
ULOGA BAKTERIJSKIH UZROČNIKA U REPRODUKCIJI
KONJA I BOLESTIMA ŽDREBADI
Antun Kostelić· A. Kostelić, Besi Roić, Ž. Cvetnić, Bruna Tariba, I. Štoković, Nikica Prvanović Babić, D. Mulc, Petra Bagović
ARTRITIS ENCEFALITIS KOZA U HRVATSKOJ
Veterinarski dani 2013· Marija Agičić, Marica Lolić, D. Balić, M. Škrivanko, B. Habrun, D. Geto, D. Pavić
PRVI OPISANI SLUČAJEVI INFEKCIJE GOVEDA BAKTERIJOM SALMONELLA DUBLIN U REPUBLICI HRVATSKOJ
Epidemiološki čimbenici ugriza pasa u Istarskoj županiji u razdoblju od 2007.-2011. godine
· Ingeborg Franković, N. Cukon

IZLAGANJA

| ODABIR SEKCIJE | PRETHODNA | SLIJEDEĆA |

SEKCIJA 4

UPRAVLJANJE ZDRAVLJEM STADA, REPRODUKCIJA I DOBROBIT ŽIVOTINJA

↑ gore
Tomislav Dobranić
· I. Folnožić, D. Đuričić, T. Dobranić, S. Vince, Romana Turk, M. Samardžija
UTJECAJ GLOBALNOG ZATOPLJENJA NA RASPLODNU UČINKOVITOST MUZNIH KRAVA
Učinkovitost originalnog presinkironizacijskog protokola u mliječnih krava
· D. Gereš, Branimira Špoljarić, V. Bogdanović, G. Štibrić, R. Zobel
izlučenja plotkinja
· V. Bogdanović, D. Gereš, Branimira Špoljarić, G. Štibrić, H. Ciganović
IZLUČENJA PLOTKINJA KAO PARAMETAR PLODNOSTI NA FARMAMA MLIJEČNIH KRAVA
Optimalno vrijeme osjemenjivanja krava nakon primjene dvostrukog Ovsynch protokola
· R. Zobel, I. Žerjavić, O. Smolec, D. Gereš
Prof. dr. sc. Darko Gereš, Veterinarski fakultet u Zagrebu
· D. Gereš, M. Perak, G. Juričić
PEFORELIN – DVA PRSTENA SINKRONIZACIJE ESTRUSA U SVINJA
Prikaz slučajeva konja – pacijenata klinike za porodništvo i reprodukciju u razdoblju od 2008. do 2012. godine
· Iva Getz, M. Radosavljević, T. Karadjole, J. Grizelj, M. Samardžija, T. Dobranić, G. Bačić, N. Mačešić, S. Vince, I. Folnožić, M. Efendić, Nikica Prvanović-Babić
Nikica Prvanović Babić
· Nikica Prvanović Babić, G. Bačić, M. Efendić, N. Mačešić, T. Karadjole, Nika Brkljača Bottegaro, Iva Getz, M. Samardžija , I. Folnožić, S. Vince, T. Dobranić
NAJČEŠĆI REPRODUKTIVNI POREMEĆAJI U ISTARSKIH MAGARACA
Zaštita teladi – zakonodavstvo i stanje na terenu
· Ranka Šimić, Željka Šapina
Veterinarski fakultet u Zagrebu
· Matković Kristina, Gordana Gregurić Gračner, M. Ostović, Ž. Pavičić, Marija Vučemilo
DOBROBIT ŽIVOTINJA KROZ MJERE FONDA ZA RURALNI RAZVOJ

IZLAGANJA

| ODABIR SEKCIJE | PRETHODNA |

SEKCIJA 5

MALA PRAKSA

↑ gore
Veterinarski fakultet u Zagrebu
· Ivana Kiš, Martina Crnogaj, Gabrijela Jurkić Krsteska, M. Torti, Iva Šmit, D. Potočnjak, D. Grden
INFEKCIJE U MOKRAĆNOM SUSTAVU PASA: PRIKAZ KLINIČKIH SLUČAJEVA
Pristup kunićima s mokraćnim kamencima
· Gabrijela Jurkić Krsteska, Iva Mayer, Martina Crnogaj, Iva Šmit, Ines Jović, D. Grden, Jelena Selanec, K. Šimonji
Dr. sc. Martina Crnogaj, Veterinarski fakultet u Zagrebu
· Martina Crnogaj, Ivana Kiš, Iva Šmit, Ines Jović, Iva Mayer, Nada Kučer, V. Mrljak
PRISTUP PACIJENTU SA KRONIČNIM POVRAĆANJEM
Dr. sc. Iva Mayer, Veterinarski fakultet u Zagrebu
· Iva Mayer, N. Lemo, Iva Šmit, Mirna Brkljačić, Martina Crnogaj, K. Šimonji, Ivana Kiš, Gabrijela Jurkić Krsteska
ALERGIJSKI DERMATITIS U PASA – NAJČEŠĆI SIMPTOM U VETERINARSKOJ DERMATOLOGIJI (PREGLED KLINIČKIH SLUČAJEVA 2011-2013)
Prof. dr. sc. Darko Gereš, Veterinarski fakultet u Zagrebu
· D. Gereš, Branimira Špoljarić, Koraljka Crnković, Ksenija Bogdanović
INDUKCIJA ESTRUSA U KUJA
Prof. dr. sc. Darko Gereš, Veterinarski fakultet u Zagrebu
· Ksenija Bogdanović, D. Gereš, Branimira Špoljarić, Koraljka Crnković
PREKID SKOTNOSTI U KUJA
Prof. dr. sc. Darko Gereš, Veterinarski fakultet u Zagrebu
· D. Gereš, Branimira Špoljarić, J. Perez, G. Juričić, N. Fuchs
PSEUDOGRAVIDITET U KUJA
Izvještavanje s Veterinarskih dana 2013 omogućili su:
Veterinarski fakultet u Zagrebu Phoenix Farmacija d.d.

Vezani sadržaji

Održan prvi sastanak predstavnika Hrvatske veterinarske komore s novim ministrom poljoprivrede i potpredsjednikom Vlade Republike Hrvatske, Josipom Dabrom

Urednik

Sveučilišni priručnik UPORABA ŽIVOTINJA U ISTRAŽIVANJIMA

Urednik

Konferencija Višegrad 4 vet plus

Urednik

Međunarodna konferencija “Dani mlijeka” u Münchenu 24. i 25. svibnja 2024.

Urednik

U Osijeku obilježen Svjetski dan sigurnosti hrane

Urednik

Better Science for Better Animal Welfare :: 2. konferencija o dobrobiti životinja

Urednik

Ova web stranica koristi kolačiće radi poboljšanja korisničkog doživljaja pri njezinom korištenju. Korištenjem ove stranice suglasni ste s tim. Prihvati Više